nieuws

Uruguay is een relatief klein land (bijna vijf …

bouwbreed

Uruguay is een relatief klein land (bijna vijf maal Nederland) met drie miljoen inwoners, dat aan de monding van de Rio de la Plata ingeklemd ligt tussen twee Zuid-Amerikaanse groten, Argentinie en Brazilie. Met deze twee landen en Paraquay is het land een integratie-proces begonnen, dat in 1995 moet uitmonden in een gemeenschappelijke markt, Mercosur, met in het totaal bijna 180 miljoen inwoners. Uruguay heeft een inflatie van ongeveer vier procent per maand, maar de tendens is dalend.

De koers van de munt, Peso, is kunstmatig hoog en de interne prijzen kennen een inflatie in dollars van ongeveer 10 a 15 procent per jaar, dit zet de export onder druk en doet de import toenemen. Het land is sterk gedollariseerd.

De belangrijkste exportproducten zijn grondstoffen en halffabrikaten van landbouw en veeteelt. Het toerisme als bron van deviezen neemt sterk in betekenis toe. De netto buitenlandse schuld bedraagt 21,2 procent van het bruto nationaal product. Het land kent vrijwel geen analfabetisme en een hoog percentage van de bevolking heeft minstens een aantal jaren middelbaar onderwijs. De gezondheidszorg is relatief goed al heeft in de praktijk daar lang niet iedereen toegang toe.

Het is thans het enige Zuidamerikaanse land dat vrij is van cholera. De werkeloosheid is vrij hoog; bijna 9 procent volgens officiele cijfers.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels