nieuws

Unieke laserontvanger voert produktie bij egaliseren op

bouwbreed Premium

Bij tal van werkzaamheden in de bouwnijverheid is de lasertechniek niet meer weg te denken. Voor riolerings-, en egaliseringswerkzaamheden maar ook het stellen van verticale opstanden is de laser een onmisbare hulp geworden. Het gebruik van laserapparatuur als besturingselement op machines heeft in het bijzonder een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. En dat die zich voorlopig nog voortzet, bewijst Bouwlaser BV uit Dorst met een door dit bedrijf ontworpen unieke 360 gr lineaire laserontvanger.

De nauwkeurigheid van egaliseringswerk hangt voornamelijk af van de kundigheid van de machinist. Heden ten dage kan de besturing van de machine waarmee het werk wordt uitgevoerd voor een groot deel echter worden overgelaten aan de laserontvanger die de machinehydrauliek aanstuurt.

Een probleem, voor zover daarvan kan worden gesproken, bij de huidige op de markt bestaande laserontvangers is, dat de meting als gevolg van het gering aantal ontvangercellen relatief grof is en van een nauwkeurige en fijngevoelige besturing van de machine niet direct sprake is. Zeker niet wanneer wordt gewerkt met hogere rijsnelheden. Met andere woorden de werksnelheid is bepalend voor de werknauwkeurigheid.

Minder geschoold

Met een door Bouwlaser ontwikkelde lineaire ontvanger is dit euvel ondervangen en is precisiewerk te maken, ook bij hoge rijsnelheden. ‘Sterker nog’, aldus de heer P. Bakker van Bouwlaser, ‘elke minder geschoolde machinist is met deze apparatuur in staat onder hoge produktie vakwerk te leveren.’

De oplossing is gevonden in de combinatie van een nieuw type ontvanger en een voor de shovel ontworpen, bijzonder koppelstuk voor de bediening van het egaliseerblad.

In tegenstelling tot de traditio nele ontvangers die in het algemeen niet meer dan vijf keuzetrappen kennen werkt de nieuwe ontvanger met niet minder dan 64 ontvangercellen. Doordat deze cellen kleiner zijn dan de laserpunt en per seconde 92 metingen worden gedaan wordt een zeer fijngevoelige werking verkregen.

Op de machine stuurt de ontvanger twee proportionele ventielen aan, een voor de hefhydrauliek en een voor de voeding van een speciaal voor de zwenklader ontworpen koppelstuk.

Dit koppelstuk, dat als drager dient van het egaliseerblad, wordt via de ontvanger aangestuurd. Een hydraulische cilinder draagt zorg voor een automatische verticale bladsverstelling. De horizontale bladverstelling gebeurt mechanisch. De via de laserontvanger verzorgde verticale instelling van het schuifblad is zo nauwkeurig, dat toleranties van 1 tot 2 mm haalbaar zijn.

En dat bij maximale rijsnelheden.

Nulpunt

Een bijzonderheid van de nieuwe ontvanger is tevens dat wanneer de werkomstandigheden dat vragen, het nulpunt tussen – en + door de machinist kan worden verlegd. En dit gebeurt eenvoudig met behulp van een knop vanuit de bedieningsstoel.

Stap voor

Met deze ontvanger meent de heer Bakker grote producenten op het gebied van laserapparatuur een belangrijke stap voor te zijn.

Reeds lang wordt in de lasertechniek gezocht naar nog nauwkeuriger meettechnieken en daarin lijkt Bouwlaser te zijn geslaagd. Een octrooi-aanvrage leek derhalve in dit geval verstandig.

Gww-aannemers en straatmakers bleken op de onlangs gehouden Vakbeurs Bouwmachines waar de laserapparatuur met koppelstuk werd gedemonstreerd bijzonder geinteresseerd in de werking en mogelijkheden ervan.

Reageer op dit artikel