nieuws

Uitdiepen van Westerschelde kost half miljard

bouwbreed

Uitdieping van der Westerschelde kost om en nabij f. 500 miljoen. Het groostte deel van deze rekening gaat naar de Vlaamse deelregering omdat de werken alleen aan Antwerpen ten goede komen. De diepte van de vaargeul neemt van 12,9 meter toe tot 14,4 meter.

Het po vergt het wegbaggeren van zon 12 miljoen m3 specie. In het mondingsgebied gaat het om enkele tientallen miljoenen kubieke meters. De specie komt op stortplaatsenbij vloedscharen en uitschurende oevers. Belgie dient schoon slib aan te leveren zodat de vervuiling van de Westerschelde vanuit het zuiden geleidelijk afneemt. Het werk vergt onder meer maatregelen voor de oeververdediging. De verdieping maakt het hydraulisch profiel van de Westerschelde gladder waardoor een ander stroompatroon ontstaat. De Raad voor de Waterstaat vindt dat de kosten van deze verdedigingswerken niet op rekening van de provincie Zeeland of de waterschappen mogen komen.

Deze werken dienen voor de verdieping te worden uitgevoerd.

Reageer op dit artikel