nieuws

SV-bijdrage Utrecht ten koste van ‘grote drie

bouwbreed

De f. 60 miljoen die Utrecht tot en met 1997 voor de stadsvernieuwing mag uitgeven gaat voor een deel ten koste van de bijdrage aan de drie overige grote steden.

Staatssecretaris Heerma brengt de f. 25 miljoen aan extra kosten die dit met zich meebrengt tot en met 1997 in mindering bij de grote drie.

Daarbij schiet Den Haag, die de komende vier jaar f. 19,8 miljoen minder krijgt, er het meest bij in.

In een schriftelijke reactie aan de Tweede Kamer stelt Heerma nadrukkelijk vast dat hij geen oplossing in de begroting wenst te zoeken. Als belangrijkste reden hiervoor noemt hij dat niet op de begroting van ’94 kan worden gewacht.

“Nog los van de dekkingsmogelijkheden”, aldus Heerma.

Zoals bekend beraadslaagde de Tweede Kamer afgelopen donderdag over de verdeelnota van de stadsvernieuwing.

Daarin werd vastgehouden aan de wens om Utrecht meer financiforle armslag te geven.

Overeengekomen werd dat de Domstad direct over de in totaal beschikbare f. 60 miljoen (tot het jaar 2005) mag be schikken. Tevens werd door PvdA-kamerlid mevrouw Van der Burg per motie gevraagd de dekking voor de extra rijksmiddelen, begroot op f. 25 miljoen, in de begroting van 1994 te zoeken.

Vermindering Heerma wil deze f. 25 miljoen nu door een vermindering van de bijdrage aan de overige drie grote steden dekken. Dit betekent in de praktijk dat de jaarlijkse rijksbijdrage tot en met 1997 voor Amsterdam f. 1,2 miljoen en Rotterdam f. 0,2 miljoen lager uitvalt.

Den Haag, dat er in de verdeelnota verhoudingsgewijs het meeste bijkreeg, levert de komende vier jaar weer het meeste in. Over 1994 en 1995 betekent dit een verlaging van f. 4,9 miljoen, en in de twee volgende jaren f. 5 miljoen.

Dit bedrag wordt overigens weer bij de stadsvernieuwingsbijdrage over de periode 19982005 opgeteld.

Mevrouw Van der Burg verklaarde in een eerste reactie dit niet de best gekozen oplossing te vinden, maar, zo zei ze, het is ook niet absoluut onaanvaardbaar.

De stemming over de verdeelnota en moties, die gistermiddag zou plaatshebben, is door de Kamer aangehouden. Er zal eerst donderdag nog een mondeling overleg plaatsvinden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels