nieuws

Stabu biedt regeling voor bestekservice fabrikanten

bouwbreed

De Stichting Stabu te Ede biedt fabrikanten en leveranciers de mogelijkheid om produkt-specificaties uit te geven volgens de Stabu-systematiek. De Stabu heeft in samenwerking met het Nederlands Bouwinformatie Centrum (Nebic) te Ede en het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) te ‘sGravenhage een regeling opgesteld voor het ontwikkelen en beheren van de produktspecificaties.

De regeling, die Nebic en Stabu overeengekomen zijn, geldt voor elke Fabrikant Produkt Specificatie (FPS). Fabrikanten en leveranciers, die een FPS ontwikkelen zijn niet meer verplicht om een licentieovereenkomst met Stabu te sluiten noch om lid te worden van de Kring van Gebruikers (een aantal organisaties van onderaannemers en een aantal grote bedrijven, die Stabu sponsoren). Zij moeten zich wel aan de regels van de Sta bu-systematiek houden. Voorafgaand aan publikatie en verspreiding wordt elke FPS door de Stichting Stabu gecontroleerd, niet inhoudelijk maar technisch. De FPS moet aan de systematiek van Stabu voldoen en aansluiten op de door Stabu toegepaste informatica. De stichting kan de goedgekeurde FPS in een afzonderlijk bestand bewaren en de betreffende fabrikant of leverancier waarschuwen als de FPS moet worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.

De regeling sluit een periode van onenigheid af tussen de fabrikanten en leveranciers enerzijds en de Stabu anderzijds over rechten en plichten rond het gebruik van de Stabu-systematiek. Volgens ir.

M.L.A.M. van Hezik, directeur van de Stabu, blijkt tijdens de gebruikersbijeenkomsten dat de licentiehouders gelukkig zijn met de nieuwe regeling.

Mogelijkheden

Fabrikanten en leveranciers hebben nu drie mogelijkheden om een FPS te ontwikkelen en uit te geven. In samenwerking met een adviseur of het Nebic ke zij een FPS opstellen.

Voor f. 150 per twee jaar controleert en bewaakt de Stabu de FPS. Voor f. 300 per twee jaar doet de Stabu hetzelfde, maar distribueert zij bovendien de FPS onder de licentiehouders en slaat zij de FPS op in de Stabu-databank. Voor hen die geen lid zijn van het Nebic zijn de kosten f. 350 per twee jaar.

Databank

De tweede mogelijkheid is dat de fabrikant of leverancier een FPS opstelt in samenwerking met de Nederlandse Bouw Dokumentatie (NBD). De kosten worden door de NBD bepaald.

In dit geval wordt de FPS in de Stabu-databank en in de NBDuitgaven opgenomen. De distributie geschiedt door Stabu en NBD en desgewenst door de fabrikant of leverancier zelf.

De derde mogelijkheid is het opstellen van een FPS in samenwerking met de Stichting Stabu. De kosten zijn f. 350 per specificatie en er volgt opname in de Stabu-databank en distributie door de Stabu onder de licentiehouders. De fabrikant of leverancier kan desgewenst ook zelf voor distributie zorgen.

Reageer op dit artikel