nieuws

Software van Kraan

bouwbreed

Kraan Bouwcomputing Rotterdam BV vraagt aandacht voor twee nieuwe softwareprodukten, het Registratie Afvalstoffen Systeem (RAS) en het standaard Programma van Eisen (PVE).

Met het RAS kan op efficiente wijze worden geregistreerd hoeveel en wat voor afval er van de bouwplaatsen komt en hoe, door wie en waarheen het wordt vervoerd. Het programma biedt de mogelijkheid om per periode een overzicht af te drukken van de totale hoeveelheden per bouwplaats, afvalsoort en stortplaats.

Het PVE-programma heeft drie niveaus. De algemene en technische eisen komen in alle drie voor, maar de afwerkingsgraad is standaard, middelhoog of hoog. In een programma van eisen ke naar behoefte bepaalde onderdelen van een ander niveau worden verwerkt. Met de software is het mogelijk om beknopte of uitgebreide programmas van eisen af te drukken.

Reageer op dit artikel