nieuws

SKH laat hoogovenslak met certificaat leveren

bouwbreed

Toeleveringsbedrijven, aangesloten bij de Stichting Kwaliteitswaarborg Hoogovenslak (SKH), gaan op korte termijn hoogovenslak leveren met een SKH-kwaliteitsverklaring.

De grondslag voor dergelijke verklaringen vormt een regelement en een kwaliteitssysteem, dat in overleg tussen aangesloten bedrijven tot stand is gekomen. De controle wordt uitgevoerd door een Sterlaboratorium, een onafhankelijke laboratorium dat zelf is gecertificeerd door de Raad voor de Certificatie. Namens de SKH zullen deze certificaten uitgegeven die de kwaliteit van hoogovenslak garanderen. Met de SKH-Kwaliteitsverklaring wordt vooruit gelopen op ontwikkelingen van de nationale en Europese regelgeving. In de SKH zijn handelaren en producenten van hoogovenslakmengels verenigd. De certificering past in het streven van de stichting:in samenwerking met overheidsinstellingen, organisaties en bedrijven door eenduidige voorschriften een blijvend hoge kwaliteit te ke garanderen. Hoogovenslak moet niet worden verward met resten van een verbrandingsproces.

Hoogovenslak is een bijprodukt van het smeltproces dat bij de bereiding van ruw ijzer wordt gevolgd. Het kan gemengd worden met gegranuleerde hoogovenslak en/of gebroken staalslak. Het is in het Ontwerp Bouwstoffenbesluit (juni 1991) ingedeeld als ‘V1 bouwstof’ en kan daarom in vrijwel alle wegconstructies zonder aanvullende eisen of voorzieningen worden toegepast. Hoogovenslak wordt al meer dan 25 jaar toegepast in de wegenbouw. In gebieden met slechte bodemgesteldheid levert het duurzame wegconstructies op. Onder kwaliteit verstaat men bij SKH overigens:het geheel van eigenschappen dat van belang is voor het voldoen aan de eisen die gesteld worden aan hoogovenslakmengsels voor (licht) gebonden verhardingslagen, zoals omschreven in de Standaard RAW Bepalingen 1990 (en toekomstige van toepassing verklaarde herzieningen).

Reageer op dit artikel