nieuws

Roermond doet bouwkavels in de verkoop

bouwbreed Premium

Om aan de grote vraag naar ruime bouwkavels te voldoen heeft de gemeente Roermond het plan ‘De Wijher’ uit de la gehaald. Voorlopig geeft de gemeente 25 bouwkavels uit die varieren van 800 tot 1200 m2. In het gebied ke 150 woningen worden gebouwd.

Lettend op de aanvragen verwacht de gemeente een stormloop op de kavels. In het oorspronkelijke plan kwam in 1983 maar een klein gedeelte in aanmerking voor bebouwing in verband met het van kracht geworden besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen.

Vier jaar later werd de exploitatie stopgezet. Voor de al aangelegde infrastructuur en de grondaankoop kreeg de gemeente een schadevergoeding van f. 3,6 miljoen. Het licht in de bedoeling dat rond september 1993 met de verkoop van de grond wordt begonnen.

Reageer op dit artikel