nieuws

Regio geschokt over kabinetsbesluit HSL

bouwbreed Premium

Vervolg van pag. 1

“Ik ben” , zo reageert Van Eijl, “dan ook blij dat binnen het kabinet de voorkeur eveneens uitgaat naar een aparte lijn.

En of dat nu de noordelijke of oostelijke variant zal worden, interesseert mij niet veel. Het belangrijkste is dat die er komt.”

Schrikken

Het PvdA-tweede kamerlid A. de Jong zag in het kabinetsbesluit geen aanleiding om te schrikken. “Zeker als het er om gaat ruimtelijk rekening te houden met de komst van een hoge snelheidslijn.” Volgens De Jong staat de PvdA positief tegenover de HSL en wordt met de oostelijke variant serieus rekening gehouden. De echte beslissingen ke volgens hem pas worden genomen als de PKB op tafel ligt.

Mevrouw Versnel-Schmitz van D66 noemde het “hoogst interessant” dat dit soort zaken op partij bijeenkomsten bekend worden gemaakt. Over de Aoptie zei ze: “Op zichzelf is de keuze hiervoor helemaal niet zo gek. Bij de 0-optie zit je namenlijk met het probleem dat de HSL dan dwars door het stedeklijk gebied gaat en dat is natuurlijk zeer slecht. En de Boptie geeft problemen bij Leiderdorp en Berkel en Rodenrijs.”

Het D66-Kamerlid zag in de aanleg van de HSL langs de rand van het groene hart ( “het centrum ligt immers in Woerden” ) overigens ook een goede mogelijkheid een scheidslijn aan te brengen tussen enerzijds woningbouw en anderzijds de natuur.

Zij zei verder te hopen dat minister Maij-Weggen in de PKB over de HSL nieuwe uitvoeringstechnieken zoals de palenvariant en de V-polders zal meenemen.

Peter Lankhorst van Groen Links kon er niet vrolijk van worden dat het groene hart kennelijk door de HSL zal worden aangetast. Hoewel ook hij erkende dat de HSL via de bestaande spoorlijn minder aantrekkelijk is. Een definitieve mening wil Lankhorst laten afhangen van de PKB. “Pas dan staan echt alle feiten op een rijtje.”

Mevrouw Jorritsma van de VVD ten slotte wilde geen commentaar geven voordat de definitieve PKB op tafel ligt.

Van Vlijmen van het CDA was helaas voor commentaar onbereikbaar.

De zogenoemde A-variant waar nu de voorkeur van het kabinet naar uitgaat.

Reageer op dit artikel