nieuws

Platform wil informeren over gebruik ondergrond

bouwbreed Premium

Het ontbreekt de burger op dit moment aan voldoende informatie over het gebruik van de ondergrond, waarmee hij de discussie met bestuurders op gelijke voet aan kan gaan. Om in deze ommissie te voorzien, is het platform ‘Verantwoord gebruik van de Nederlandse ondergrond’ opgericht.

Het intitiatief is genomen door zes onderzoekers. Zij constateren dat er zich een steeds bredere kloof ontwikkelt tussen de inzichten van de gevestigde wetenschappelijke instituten en de belevingswereld van de burgers.

De laatste worden concreet geconfronteerd met de gevolgen van een mogelijk intensiever gebruik van de ondergrond, maar ke daar amper over meepraten, omdat zij de wetenschappelijke kennis niet hebben. Mede daardoor ontstaat twijfel aan de betrouwbaarheid, de interpretatie en het gebruik van de uikomsten van wetenschappelijk onderzoek.

“Op dit moment constateren wij dat de wetenschappelijke meningsvorming van gevestigde instituten veelal vereenzelvigd wordt met economische belangen van de centrale overheid of van andere invloedrijke economische belangen en minder met het lange termijn belang van het (geologisch) milieu in de betrokken regio.”

Wantrouwen

Daarmee is volgens de initiatiefnemers een voedingsbodem ontstaan voor wederzijds wantrouwen en dat vormt een grote belemmering voro een verantwoorde en integere besluitvorming met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

“Wat in deze omstandigheden ontbreekt is een dekundige partij, die vanuit een onafhankelijke positie en liefst in een vroeg stadium problemen kan signaleren, kritische vragen kan stellen en informatie kan leveren ten behoeve van een meer open en zakelijke beoordeling van de gevolgen van acitiviteiten in de ondergrond voor onze leefomgeving.”

In deze behoefte trachten de zes betrokkenen, allen deskundigen op het gebied van geologie en/of mijnbouw, te voorzien met het ‘Platform Verantwoord gebruik van de Nederlandse ondergrond’. Getracht wordt meer onderzoekers bij het platform te betrekken.

Het platform is voorlopig te bereiken via de Wetenschapsinkel Natuurkunde van de Rijksuniversiteit Groningen, Nijenborgh 4, 9747 AG Groningen.

Reageer op dit artikel