nieuws

Overleg over uta-cao wordt weer hervat

bouwbreed

Partijen bij de cao voor het uta-personeel gaan na een onderbreking van bijna twee maanden opnieuw rond de tafel zitten om te kijken of nu een cao kan worden afgesloten. De zevende onderhandelingsronde zal vrijdag plaatsvinden bij het AVBB.

Volgens het AVBB hebben de vakbonden positief gereageerd op hun maandag gedane uitnodiging om weer te gaan onderhandelen. Volgens de bouwbond-FNV kwam de werkgeverskoepel tot dit initiatief door een eerder voorstel vanuit Woerden ‘om zonder voorwaarden vooraf’ te gaan onderhandelen nu wel te accepteren.

Zowel de vertegenwoordiger van deze bouwbond als die van het CNV zeggen het jammer te vinden dat de besprekingen niet eerder dan vrijdagmorgen tien uur bij het AVBB in Den Haag ke beginnen. Het wordt namelijk hoog tijd dat er spijkers met koppen worden geslagen.

Het cao-overleg ziet namelijk al geruime tijd in het slop. Op 23 april gingen de delegaties voor het laatst uit elkaar.

Groot struikelblok bleek toen de reparatie van de wao-verslechteringen te zijn.

De bonden wensten een collectieve reparatie, die zowel voor werkgevers als werknemers verplicht zou moeten zijn. De werkgevers van uitvoerders, technisch en administratief personeel daarentegen hielden vast aan hun standpunt dat werknemers zich op individuele basis zouden moeten bijverzekeren. Latere, informele samenspraak tussen werkgevers en werknemers bracht aan het licht dat werkgevers in die opstelling bereid zouden zijn werknemers met een bijdrage in de premie tegemoet te komen.

Geen voorwaarden

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf heeft bij zijn uitnodiging om opnieuw rond de onderhandelingstafel te gaan zitten geen toezegging gedaan op het gebied van de wao-reparatie. Alleen stelt de werkgeverskoepel een gesprek ‘zonder voorwaarden vooraf’ voor.

Voor de bouwbonden, die op de uitnodiging zijn ingegaan, betekent dit dat het dus ook mogelijk moet zijn dat er op een of andere wijze een collectieve regeling komt. Zelf blijven ze daaraan vasthouden.

Op het terrein van de beloning zouden partijen elkaar naar verluid gemakkelijk ke vinden.

Intussen gaan de door de bonden geplande kantine-bijeenkomsten om uta-personeel te informeren gewoon door.

Reageer op dit artikel