nieuws

Opheldering gevraagd over grondreiniging

bouwbreed Premium

De fractie van Groen Links in de provinciale staten van Noord-Brabant wil opheldering over de problemen waarmee de twaalf Nederlandse grondreinigingsbedrijven te kampen hebben. Met name wordt ingegaan op de situatie in de eigen provincie.

Een aantal ondernemingen zit -zoals eerder al door Cobouw gemeld- zonder werk. De Nederlandse Vereniging van Grondreinigingsbedrijven wijt dit vooral aan een falend overheidsbeleid. In dat verband wordt gewezen op trage besluitvorming, onvoldoende controle op de verwerking van vervuilde grond en gebrek aan geld. Veel vervuilde grond zou gestort worden om dat dit nog steeds goedkoper is dan reinigen. En dat, terwijl een groot deel van de grond juist goed reinigbaar is.

Groen Links wil van Gedeputeerde Staten weten of die problemen ook in Noord-Brabant bestaan en wat ze denken daaraan te gaan doen. Verder wordt informatie gevraagd over “de hoeveelheden verontreinigde grond die provincie en gemeenten onttrekken aan controle en toezicht door het opzetten van grondbanken voor al dan niet goed bedoeld hergebruik van vervuilde grond”.

Groen Links wil weten in welke mate deze grond is vervuild en voor welke doeleinden deze verontreinigde grond dan wel geschikt geacht wordt.

Verhouding De fractie wijst er op dat drie grondreinigingsbedrijven zijn gevestigd op het industrieterrein Moerdijk. Die bedrijven menen dat het voor bodemsanering uitgetrokken geld vooral wordt besteed aan plannen maken, advisering en personeelskosten. Vandaar de vraag van Groen Links welke de verhouding is in de besteding van geld voor bodemsanering tussen die drie genoemde kostenposten, het daadwerkelijk reinigen van vervuilde grond en het storten van reinigbare grond.

Tenslotte moeten GS van Groen Links opheldering geven over de hoeveelheden verontreinigde grond die nog steeds gestort in plaats van gereinigd worden.

Overigens stelt Groen Links vast dat de door de Nederlandse Vereniging van Grondreinigingsbedrijven kenbaar gemaakte problemen noet van vandaag of gisteren zijn: “Reeds in september 1991 hebben wij al vragen gesteld over het storten van reinigbare grond uitsaneringslocaties.”

Reageer op dit artikel