nieuws

Ondertekening Vinexcontracten nog ver weg

bouwbreed Premium

Het ziet er niet naar uit dat minister Alders op korte termijn met de vier stadsgewesten het over de Vinex-uitvoeringscontracten eens zal worden. Het verschil tussen het Rijksbod en het door de stadsgewesten becijferde bedrag is zo groot dat de partijen ver uit elkaar liggen. Vandaag zit de bewindsman met de stadsgewesten Haaglanden en ROA rond de tafel. Maar beide laten op voorhand al weten weinig heil in deze onderhandelingen te zien.

Minister Alders heeft er in de afgelopen periode geen geheim van gemaakt dat hij nog voor het zomerreces de uitvoeringscontracten voor de Vinex-locaties voor ondertekening klaar wilde hebben.

Diverse gespreksrondes met de vier grootste stadsgewesten, ROA(Regionaal Overlegorgaan Amsterdam), OOR (Overlegorgaan Rijnmond), Haaglanden en het RBU (Regionaal Beraad Utrecht) hebben inmiddels plaatsgehad. Uit een rondgang langs deze vier gewesten blijkt dat er een gapend gat zit tussen het financiele rijksbod en het door de gewesten berekende bedrag.

Gisteren meldde Cobouw al dat het Stadsgewest Amsterdam kampt met een tekort van f. 505 miljoen. Het Stadsgewest Haaglanden op zijn beurt worstelt met een tekort dat ergens tussen de f. 450 en f. 500 miljoen ligt.

H.J. Schartman, voorzitter van de Vinex-stuurgroep Haaglanden: ‘Dit tekort ligt in zijn geheel bij de infrastructuur.

We praten dus nog niet over de woningbouwlocaties.”

Onvoldoende

In totaal kan het stadsgewest voor de benodigde infrastructuur f. 1 miljard van het rijk tegemoet zien. Volgens Schartman onvoldoende om alle, in zijn ogen broodnodige, voorzieningen te realiseren.

‘We hebben het hier namelijk over de aanleg van sneltramverbindingen, hoge openbaar vervoerverbindingen die bouwlocaties als Ypenburg, Wateringen, Leizo en ZoetermeerOost moeten ontsluiten. Verbindingen die zeker voor de locaties zeer belangrijk zijn.’

Ook voor wat betreft de bouwlocaties is er volgens Schartman sprake van een tekort.

‘Alleen’, zo tekent hij daarbij aan, ‘kan daar nog over worden onderhandeld.’ Als voorbeeld noemt de stuurgroepvoorzitter de bouwlocatie op het voormalig vliegveld Ypenburg.

‘Dit is natuurlijk staatsgrond.

En een eventueel tekort wat hierop ontstaat hang af van de wijze, waarop de overheid de grond aan het stadsgewest overdraagt. Is dat met een schoon grond verklaring of zonder en wie draait er dan voor de saneringskosten op.

Deze vraagstukken ke worden uitonderhandeld.”

Hoewel Schartman over de uitkomsten van de onderhandeling niet pessimistisch is, stelt hij met nadruk dat een uiteindelijk uitvoeringscontract, laat staan ondertekening daarvan, niet op korte termijn valt te verwachten. De komende va kantiemaanden zijn volgens hem heel hard nodig om ‘nog hele grote hobbels te nemen.

Een principe-overeenkomst lijkt het meest haalbare.”

Rotterdam

Een woordvoerder van het Overleg Orgaan Rijnmond (OOR) laat weten ‘dat er nog een paar foutjes zijn op te lossen’, voordat tot ondertekening van een uitvoeringscontract kan worden overgegaan.

Ook hier doen de foutjes zich vooral op het financiele vlak voor.

‘In Rotterdam is een tekort van enkele honderden miljoenen guldens. Het Rijksbod (f. 204 miljoen voor de bouwlocaties, red.) is nog niet eens voldoende om de locaties bouwrijp te maken.’ Volgens de woordvoerder is er in totaal een bedrag van ruim f. 800 miljoen nodig. ‘De situatie in het OOR kan zeker niet rooskleurig worden genoemd.’

Binnen de vier stadsgewesten neemt het Regionaal Beraad Utrecht een bijzondere plaats in. Hoewel minister Alders op alle vier de staddsgewesten druk blijft uitoefenen om zo Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel