nieuws

Nieuwe stortplaats Zoetermeer snel in gebruik

bouwbreed

De stortplaats Zoetermeer Noord-West II kan op korte termijn plaats bieden aan onder meer bouw- en sloopafval. De provincie Zuid-Holland verleende hiervoor vergunning.

Een jaar geleden vernietigde de Raad van State de toenmalige vergunning omdat de locatie onvoldoende werd onderbouwd in de toen geldende provinciale afvalstoffenplannen.

In het nieuwe plan voor het bouw- en sloopafval wordt de noodzaak Zoetermeer NoordWest II op korte termijn in gebruik te nemen wel voldoende onderbouwd. De Raad van State vindt de locatie nog wel strijdig met het provinciale plan voor huishoudelijk afval.

Een andere wijziging van de vergunning betreft de inrichting van de stortplaats. Dat is een gevolg van de wet bodembescherming. De bodem van het stort moet worden opgehoogd zodat het afval zich hoger boven het grondwaterpeil bevindt. Dit betekent een verlies aan capaciteit van 100000 kubieke meter en een verhoging van de storttarieven.

Reageer op dit artikel