nieuws

Mogelijk educatief centrum hergebruik afval in Schinnen

bouwbreed

Het Streekgewest Westelijke Mijnstreek wil op de regionale stortplaats in Schinnen een educatief centrum bouwen. Dat is in eerste instantie bedoeld voor het bedrijfsleven.

bedoeling is er te laten zien wat er daadwerkelijk gebeurt met afval en welke hergebruiksmogelijkheden er zijn.

Met het po is een investering gemoeid van f. 1,5 miljoen. Voor de bouw is subsidie nodig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Eiund 1993 wordt hierover een beslissing genomen. Overigens is ook Buggenum nog in de race voor dit centrum.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels