nieuws

MER/tracestudie naar weg Friesland

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Friesland steken f. 250000 in een MER/tracestudie voor het aanleggen van de rechtstreekse wegverbinding van Aldtsjerk naar Leeuwarden. Dit bedrag wordt uit het economische structuurfonds gefinancierd. De aanleg van deze weg is volgens GS van belang om het noordelijk deel van Noordoost Friesland te ontsluiten.

Besloten is dat tegelijkertijd met de tracestudie een Milieu Effect Rapportage zal worden opgesteld. Het gehele po gaat naar verwachting twee jaar duren.

Reageer op dit artikel