nieuws

‘Maritiem beleid heeft meer samenhang nodig’

bouwbreed Premium

Er is veel meer samenhang nodig tussen reders, scheepsbouwindustrie, baggeraars en offshorebedrijven om te voorkomen dat de maritieme sector in ons land wordt weggevaagd. In halfjaarlijks overleg met de overheid ke alle problemen ter sprake komen en een maritiem beleid meer vorm krijgen.

Dat zijn enkele conclusies van het maandag in Den Haag gepresenteerde rapport ‘Geef Nederland weer zeebenen’ van de stichting Maritiem Platform Nederland (MPN). Daarin hebben sinds 1991 de baggerbedrijven (CB), de reders (KVNR), de scheepsbouwindustrie (VNSI) en de toeleveranciers in de olie- en gasindustrie (IRO) de krachten gebundeld.

Het rapport constateert stagnatie en soms zelfs achteruitgang in belangrijke delen van de maritieme sector. Als dat zo blijft, zal deze sector over een aantal jaren uit ons land zijn weggevaagd. “En dat terwijl de vier betrokken bedrijfstakken nog altijd voor een gezamenlijke omzet van bijna 16 miljard gulden zorgen” , aldus het rapport. Ze leveren bovendien een aanzienlijke bijdrage aan de handelsbalans, zijn goed voor ruim 50000 arbeidsplaatsen en hebben een uitstraling van nog eens 100000 arbeidsplaatsen in andere sectoren.

De sector steekt de hand in eigen boezem waar zij stelt dat de verschillende branches veel minder versnipperd dienen op te treden en moeten streven naar meer samenhang. Dat kan bij onderzoek naar nieuwe markten, bij het onderling afstemmen van opleidingen en bij de uitwisseling van kennis.

Om grote programmas van de grond te tillen zijn ook gezamenlijke inspanningen nodig.

Van de overheid wordt gevraagd zich sterk te maken voor een internationaal speelveld met gelijke regels, kansen en voorwaarden voor alle deelnemers.

Nu is het nog zo dat in Europa overheden deze sector vaak zeer uiteenlopend financieel ondersteunen. De bedrijfstak kiest niet automatisch voor ons land als vestigingsplaats; er moet heel wat tegenover staan, laat het Maritiem Platform horen.

De maritieme bundeling pleit in dit verband voor halfjaarlijks overleg met de overheid om problemen te bespreken als arbeidsomstandigheden, opleidingen, fiscaliteiten, mededingingsbeleid, financiering en kredietverzekering, subsidies en milieubeleid. Het rapport zal worden aangeboden aan minister Andriessen van Economische Zaken.

Reageer op dit artikel