nieuws

Makelaars en KvK: forse kritiek op Adams bestuur

bouwbreed

Het ontbreekt het Amsterdamse gemeentebestuur aan de politieke daadkracht om beslissingen te nemen. In makelaarskringen is men van mening dat de gemeente zich niet bepaald inspant een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven te creeren. Het IJ-oeverdeba^cle heeft dat aangetoond.

Kritische woorden van J. Coevert, de voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam, op een bijeenkomst bij de Kamer van Koophandel over bedrijfshuisvesting in de regio Amsterdam.

‘Autootje pesten’

De ervaringen van de Amsterdamse makelaars met het gemeentebestuur zijn voor het grootste deel negatief, zegt Coevert.

Zo is ‘autootje pesten’ volgens Coevert nog steeds een geliefde bezigheid van het stadsbestuur, terwijl een goede bereikbaarheid van de binnenstad voor het midden-en kleinbedrijf van wezenlijk belang is.

Volgens KvK-secretaris W. van der Kolk toont de overheid in verstedelijkte gebieden duidelijk moeite te hebben met het combineren van wonen en werken. Er wordt, aldus Van der Kolk, te weinig rekening gehouden met de consequenties van het bestemmen van een gebied tot bedrijventerrein.

Niet zelden worden er in de directe omgeving huizen gebouwd.

“De bedrijven krijgen de rekening gepresenteerd” , aldus Van der Kolk. “Ze ke niet meer uitbreiden, krijgen te maken met strengere milieu-eisen en besluiten daarom soms de gemeente of zelfs de regio te verlaten.”

Tegenstrijdigheid

Van der Kolk hekelde de tegenstrijdigheid van het Amsterdamse beleid. Terwijl het stadsbestuur enerzijds streeft naar een vestigingsklimaat “van internationale allure’, wordt aan de andere kant dat streven tot een illusie gemaakt omdat de bereikbaarheid van de bedrijven slecht is.

Reageer op dit artikel