nieuws

Maastricht wil energiezuinig verwarmen

bouwbreed Premium

De 1600 nieuwbouwwoningen en 75000m2 kantoorruimten van het Ceramiqueterrein in Maastricht worden verwarmd via een systeem dat gebaseerd is op warmtekrachtkoppeling.

Hiermee wordt 50 procent energie bespaard ten opzichte van de traditionele elektriciteitsopwekking en 2500 ton kooldioxide per jaar minder uitgestoten. Deze vorm van verwarming en milieubeheersing past uitstekend in het gemeentelijk milieubeleidsplan, waarin is opgenomen dat het energieverbruik van woningen met 25 procent moet worden teruggedrongen. De Nutsbedrijven van de gemeente Maastricht gaan het Ceramique-verwarmingsplan realiseren. In de nabijheid van de Kennedybrug wordt een installatie gebouwd die de elektriciteit opwekt. De daarbij vrijkomende warmte wordt gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. De verwarmingsplannen lopen parallel met de bouwplannen. Die strekken zich uit over tien jaar.

Het po, dat wordt gefinancierd door Nutsbedrijven Maastricht, vergt een investering van f. 15 miljoen. Vanaf 2003 moet het systeem kostendekkend zijn.

Reageer op dit artikel