nieuws

Lobby Lubbers en Kok om meer EG-geld voor regios

bouwbreed

Premier Lubbers en minister Kok van Financiforn gaan vandaag langs bij de EG-commissarissen Jacques Delors, Bruce Millan en Padraig Flynn. Ze willen van Brussel zekerheid dat Nederland de komende jaren meer geld krijgt uit de miljardenfondsen die zijn bestemd voor arme regios.

Volgens een diplomaat in Brussel is het bezoek bedoeld als ‘een te duidelijk signaal” voor de vergadering van de EG-ministers van Buitenlandse Zaken op 2 juli. Deze ministers moeten dan beslissen over een kaderwet over de werking van de zogenoemde structuurfondsen voor de periode 1994-99.

Den Haag heeft gedreigd een beslissing met een veto te torpederen als de Europese Commissie niet tegemoet komt aan zijn claim.

Nederland heeft sinds 1988 5,5 procent bijgedragen aan de steunfondsen maar ‘slechts’

intintn procent teruggekregen.

Rijkere landen kregen meer.

Nederland mikt op een verdubbeling van de steun of op ruim f. 3 miljard uit de fondsen die op de EG-top van december vorig jaar werden verhoogd van ruim 21 miljard ecu (ruim f. 46 miljard) dit jaar tot dertig 30 miljard ecu (f. 66 miljard) in 1999.

Speelruimte

De ministers van Buitenlandse Zaken beslissen weliswaar over de kaderwet, maar de Europese Commissie heeft een grote speelruimte wat de toebedeling van de gelden betreft.

Daarom slaan premier Lubbers en minister Kok, die wellicht vergezeld worden van staatssecretaris Van Rooy van Economische Zaken aan het lobbyen. Zij zullen zich ook sterk maken voor Flevoland.

De provincie is begin dit jaar buiten de boot gevallen toen de Europese Commissie de lijst met arme regios samenstelde.

Volgens Den Haag voldoet Flevoland, dat zon f. 440 miljoen aan steun uit Brussel verwachtte, echter aan de criteria.

Lubbers besprak de kwestieFlevoland al op de topconferentie van 21 en 22 juni in Kopenhagen met Jacques Delors, voorzitter van de Europese Commissie. Die nam volgens de premier toen een ‘positieve grondhouding” aan.

Reageer op dit artikel