nieuws

Lagere inkomens steeds meer in goedkope woning

bouwbreed

De laatste jaren worden steeds meer goedkope nieuwbouw-huurwoningen toegewezen aan de lagere inkomens. Er is in de periode 1990-1992 een stijging bereikt van 7%. Daarmee lijkt het erop dat het aangescherpt toewijzingsbeleid uit het Besluit Beheer Sociale Huurssector effect heeft.

Dit blijkt uit de rapporten ‘Bewoners nieuwe woningen’ voor de jaren 1990 en 1991, die door staatssecretaris Heerma naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Uit de rapporten kan worden geconcludeerd dat landelijk 57% van het aanbod nieuwbouw-huurwoningen is toegewezen aan huishoudens met lagere inkomens.

De jaren daarvoor was dat nog 50%. In de vier grote steden is hetzelfde beeld te zien. In de periode 1988-1991 werd nog 53% procent aan de doelgroep toegewezen, en dat is tussen 1990 en 1992 gestegen tot 59%.

Heerma, die spreekt van een duidelijk bijgestelde trend, schrijft in een begeleidende brief verheugd te zijn over de verbeterde toewijzing, maar het nog niet voldoende te vinden.

Er moeten nog meer goedkope woningen beschikbaar komen en blijven voor de doelgroep.

Dit kan onder andere worden bereikt door duurdere huurwoningen bij voorrang toe te wijzen aan huishoudens die een goedkope huurwoning verlaten, zo meent Heerma.

Hij wijst in dit verband ook op de mogelijkheden die de Huisvestingswet biedt. In deze wet zijn regels opgenomen om de doelgroep van de volkshuisvesting met voorrang te huisvesten in de goedkope voorraad.

De Huisvestingswet treedt op 1 juli in werking.

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel doorstromers in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht verhuisd zijn naar naburige gemeenten.

Jaarlijks verlaten gemiddeld ongeveer 4000 huishoudens, en dan vooral de midden- en hogere inkomens, de vier grote steden. Het merendeel daarvan, 61%, is verhuisd naar een licht- of ongesubsidieerde woning. Het autogebruik van deze groep is hoog.

Volgens Heerma is dit gegeven reden temeer om sterk de nadruk te leggen op de nieuwbouw van licht- en ongesubsidieerde woningen en het realiseren van goede woonmilieus in de vier grote steden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels