nieuws

Kwart Haagse riolering in zorgwekkende staat

bouwbreed

Ruim een kwart van het Haagse rioleringsstelsel verkeert in een matige tot slechte staat. Hiervan is 5 procent er dusdanig aan toe dat snel moet worden ingegrepen.

Voor de komende vijf jaar wil Den Haag f. 36 miljoen per jaar uittrekken om de huidige achterstand van f. 53 miljoen in te lopen. De verwachting is dat pas in het jaar 2012 de achterstand naar f. 26 miljoen is teruggebracht.

Dit blijkt uit het deze week gepresenteerde ‘Integraal Gemeentelijk Rioleringsplan’.

Hierin wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken met betrekking tot het rioleringsstelsel en de maatregelen die voor de komende vijf jaar moeten worden getroffen. Met deze nota is Den Haag een van de eerste gemeenten die voldoet aan een verplichting in de Wet Milieubeheer.

Zorgelijk

Hoewel het rioleringsstelsel in vergelijking met een aantal jaren geleden aanzienlijk verbeterd is, kan de situatie volgens H. Vergouwen, hoofd van de afdeling riolering en water, nog als zorgelijk worden aangemerkt. “Nog niet zo lang geleden werd ruim 10 procent als zeer slecht aangemerkt. Ten opzichte van die periode is 5 procent wat beter maar nog zeer zeker niet goed.”

Jaarlijks wordt er in de residentie tien tot elf kilometer riolering vernieuwd of gerenoveerd. Het plan zoals dat nu is opgesteld gaat er van uit dat de achterstand in reiniging en onderhoud in de komende vijf jaar wordt weggewerkt.

Gemalen

Andere geschetste maatregelen zijn onder andere het aansluiten van de meest milieubelastende lozingen op de riolering en de vermindering van verontreiniging van het oppervlaktewater, het vervangen en vernieuwen van de meest slechte riolen en vijf gemalen en het aansluiten van 81 woningen op het stelsel.

Deze maatregelen kosten bij elkaar f. 35 miljoen per jaar.

Dit bedrag wordt gedekt door onder andere het Rioolrecht, Onroerend Goedbelasting en de Kapitaaldienst.

Aanvaardbaar

Vergouwen verwacht dat met deze inspanning over vijf jaar de achterstand van de huidige f. 52 miljoen naar f. 42 miljoen is teruggebracht. Rond het jaar 2012 is de achterstand volgens het hoofd van de gemeentelijke dienst riolering en water “naar de aanvaardbare achterstand van f. 26 miljoen teruggebracht.” Dit bedrag is in zijn ogen voldoende om zo een werkvoorraad van een jaar te ke handhaven.

Reageer op dit artikel