nieuws

Kosto wil kansen illegalen op woningmarkt beperken

bouwbreed

Staatssecretaris Kosto van Justitie vindt het ongewenst dat vreemdelingen zonder verblijfsrecht woningen bezetten, terwijl de overheid toegelaten en legale vreemdelingen geen, of onvoldoende snel huisvesting kan bieden. “De grote steden moeten dat probleem voortvarend aanpakken” , aldus Kosto.

Hij zei dit op de studiedag ‘Asielzoekers: opvang en huisvesting’ in Delft. Volgens Kosto moesten vorig jaar 4000 asielzoekers, die recht hadden op een zelfstandige woning, noodgedwongen in asielzoekerscentra blijven. “Een ongewenste situatie’, vindt Kosto.

Wegens het snelstijgend aantal asielzoekers heeft het kabinet op 5 maart met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de afspraak gemaakt dat binnen twaalf maanden voor 30000 asielzoekers in 15000 woningen een plaats wordt gezocht.

‘Vervuiling’

Een eerste vereiste is volgens Kosto daarbij dat een goed inzicht bestaat op de bezetting van het te verdelen woningbestand. Er is sprake van “vervuiling” , meent hij. “Deels is het een oud en bestaand probleem. Mensen met een te hoog inkomen zitten in goedkope huurwoningen. Maar ook blijkt vaak niet duidelijk wie er nu feitelijk de woningen bezet.”

Een actiegroep van de Universiteit Delft liet Kosto weten dat illegalen op die manier worden uitgespeeld tegen asielzoekers. Een dergelijk vreemdelingenbeleid werkt een hetze tegen illegalen in de hand en impliciet tegen alle buitenlanders werken, menen de studenten. Volgens Kosto is er geen sprake van een hetze.

Wel is het noodzakelijk een ontmoedigingsbeleid tegenover illegalen te voeren.

Wetgeving

“Banen en woningen zijn er voor Nederlanders en vreemdelingen die hier op basis van hun verblijfstatus mogen blijven” , aldus Kosto. Hij kondigde tevens aan dat staatssecretaris Heerma de wetgeving hierover gaat herzien. Illegaliteit wordt dan een reden om iemand een woning te weigeren.

De huidige wetgeving biedt die mogelijkheid niet.

Om de kwaliteit van opvang voor degenen die wel toegelaten worden op niveau te houden, is volgens Kosto verder een restrictief toelatingsbeleid nodig.

Het huidige restrictieve beleid betekent op dit moment dat zich 60000 vreemdelingen per jaar in Nederland vestigen.

Het totaal daalt iets door teruglopende gezinshereniging, maar het aandeel van de asielzoekers stijgt fors.

Volgens directeur drs. T.

Steenkamp van de Centrale Opvang Asielzoekers zal altijd sprake blijven van een onvoorspelbare instroom van vreemdelingen. Rijk en gemeente moeten dat volgens hem accepteren en overgaan tot diepte-investering in opvangprogrammas en woningen.

Verschuiving

Volgens drs. F. van Beetz van het ministerie van VROM komt de verplichting van de gemeentes om het komende jaar 15000 woningen vrij te maken, neer op een verschuiving van 6 procent van de woningmarkt. Dat ke de gemeenten volgens hem alleen door duidelijke keuzen te maken en prioriteiten te stellen wie in welke woning mag verblijven.

Reageer op dit artikel