nieuws

Koelen betonmortel tegen thermische scheuren

bouwbreed

BOC Gases NV te Zaventem in Belgie introduceert in de Benelux het koelen van betonmortel met vloeibare stikstof. In vers gestort beton ke thermische scheuren optreden, omdat de temperatuur hoog op kan lopen (volgens een woordvoerder van BOC tot 50 grC). Dat is te voorkomen door de mortel vooraf af te koelen tot 0 a 5 grC. Daardoor neemt de verhardingssnelheid af en blijft de temperatuursverhoging binnen acceptabele grenzen.

Op de foto is te zien hoe bij een po in Engeland de stikstof met een lans in de trommel van de truckmixer wordt gespoten.

Het vloeibare gas heeft een temperatuur van -196 grC.

Na het afkoelen verdampt de stikstof in de vorm van zuiver, inert gas (de atmosfeer bestaat van nature al voor circa 80% uit stikstof).

BOC biedt de uitrusting voor het koelen in bruikleen aan. In de Verenigde Staten heeft BOC twintig installaties in gebruik, in Australie een tiental en in Hong Kong en Japan enkele. De voor de Benelux inzetbare uitrusting is volledig geautomatiseerd. De hoeveelheid stikstof wordt automatisch aangepast aan de buitentemperatuur en de vereiste storttemperatuur. De koeling van een trommel neemt twee tot drie minuten in beslag.

Reageer op dit artikel