nieuws

KNOV is verontrust door stijging regionale lasten

bouwbreed

Het KNOV, de koepelorganisatie van het midden- en kleinbedrijf, wil het toezicht van het rijk op overheidstarieven en overheidsprijzen dat enkele jaren geleden werd afgeschaft, weer invoeren.

De lagere overheden (provincies, gemeenten) hebben vorig jaar bijna een miljard gulden aan heffingen en prijzen opgelegd aan het het Nederlandse midden- en kleinbedrijf en dat bedrag zal volgens het KNOV de komende jaren fors stijgen.

Op het voorjaarscongres van de ondernemersorganisatie werd een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat het reinigingsrecht vergeleken met 1992 dit jaar met gemiddeld 19% wordt verhoogd. De onroerende-zaakbelasting, het rioolrecht en de precariorechten worden met achtereenvolgens 8, 2 en 5% opgetrokken, beduidend meer dan de inflatie.

Dat kost niet alleen het bedrijfsleven geld. Ook de burger wordt op kosten gejaagd. Dat gaat ten koste van zijn consumptieve bestedingen, met name in de detailhandel, de horeca en de dienstverlenende sector, zoals de garage, de elektricien, de aannemer en de loodgieter.

De ondernemers vinden dat dit de spuigaten uitloopt. Zij kiezen voor verhogingen in lijn met de inflatie. Overigens denken de ondernemers niet uitsluitend negatief over de rol van gemeente en provincie.

Naast staatstoezicht op de ge meentelijke heffingen en tarieven, wil het KNOV een uitsplitsing van gemeentelijke inkomsten naar burger en bedrijf.

Verder moeten er afspraken komen met de landelijke koepels van gemeenten en provincies (VNG, IPO) over matiging van de verschillen in de heffingen en tarieven tussen gemeenten onderling.

KNOV-voorzitter Kamminga signaleerde een trend bij grote gemeenten die geld vragen van bedrijven en bewoners met een vaste parkeerplaats. Rotterdam voert tariefsverhogingen door van 50 tot 100%. Goes en Tiel werden eveneens aan de kaak gesteld.

Reageer op dit artikel