nieuws

Keulse wegenbouw luidt noodklok

bouwbreed

Wegenbouwers uit de regio Keulen hebben groot alarm geslagen over de gevolgen die de inzet van contractwerknemers uit de voormalige Oostbloklanden met zich meebrengt.

Bedrijven die geen gebruik maken van deze goedkope werknemers blijken te duur vergeleken met bedrijven die dat wel doen. De eerste groep moet nu personeel ontslaan om aan de slag te ke blijven.

In Keulen moesten 17 van de 25 wegenbouwers de werktijd verkorten.

De Keulse wegenbouwers verwijten het stadsbestuur niet krachtdadig genoeg op te treden tegen zwartwerkers en onderaannemers die met illegalen werken. Volgens H-L Wies van de afdeling Keulen van de vakbond IGBau Steine Erde zijn de wegenbouwers voor zon 90 procent afhankelijk van overheidsopdrachten die in toenemende mate aan goedkope aanbieders toevallen. Veel contracten die onderaannemers voorleggen blijken vervalst. De gemeente zou te weinig initiatief nemen om de waarde van deze contracten te controleren.

Keulen laat evenwel met regelmaat onderaannemers aanhouden die valse papieren voor hun buitenlandse werknemers gebruiken.

Volgens het Hauptverband der deutschen Bauindustrie verstoren de arbeidscontracten die Bonn sloot met de regeringen van het voegere Oostblok de toestand op de bouwmarkt.

Zelfs wanneer de werkgevers de Duitse beloning aanhouden blijken de buitenlandse werknemers beduidend goedkoper omdat voor hen geen sociale lasten worden betaald. Het prijsniveau in de Keulse wegenbouw heeft inmiddels het absolute minimum bereikt.

Naar verwacht zal een groot aantal van deze bedrijven failliet gaan wanneer de overheid geen passende maatregelen treft.

Reageer op dit artikel