nieuws

‘Kabinet onttrekt tienduizenden woningen aan volkshuisvesting’

bouwbreed

De door de regering voorgestelde nieuwe ordening in de woonzorg onttrekt tienduizenden zelfstandige woningen aan de reguliere huisvesting en dupeert de zorgbehoevende ouderen. Dat schrijven Nationale Woningraad, NCIV en Overlegorgaan Landelijke Corporaties voor Bejaardenhuisvesting aan de Tweede Kamer.

De regering wil drie gescheiden sectoren voor wonen en zorg: gewoon zelfstandig wonen aan de ene kant en verpleeghuiszorg aan de andere kant. Nieuw is de aparte sector voor woonzorg, waarin woonzorgpoen en een groot deel van de bestaande aanleunwoningen en bejaardenoorden komen. Ouderen moeten voortaan een indicatie hebben voordat ze naar een woonzorgcomplex mogen en ze moeten hun huisvestingslasten zelf betalen.

‘Woningen in deze sector worden ten opzichte van gewone woningen minder aantrekkelijk, omdat bewoners meer moeten betalen voor minder priveruimte’, stellen de drie organisaties. Zij verwachten dan ook weinig animo voor woonzorgcomplexen, met forse risicos van leegstand en exploitatietekorten vandien.

Reageer op dit artikel