nieuws

Kabinet kiest voor HSL door Zoetermeer-Oost

bouwbreed Premium

Niet bekend

Voor het trace van de HSL in Zuid-Holland komen drie opties in aanmerking:de 0-optie, die uitgaat van het bestaande trace Amsterdam-Den HaagRotterdam; de A-optie, met een nieuw trace ten oosten van Zoetermeer; en de B-optie, waarvan het trace ten westen van Zoetermeer loopt. De voorkeur van de gemeente Den Haag en gedeputeerde staten van Zuid-Holland gaat uit naar de 0-optie.

Volgens Den Dunnen is in het kabinet de keuze echter gevallen op de A-optie. “Het besluit is genomen, en moet alleen nog bekend worden gemaakt. Duidelijk is al wel dat het trace via Zoetermeer-Oost gaat lopen.”

De beslissing over het trace

van de HSL maakt onderdeel uit van een lijst van onderwerpen, die voor het sluiten van de Vinex-uitvoeringscontracten en dus voor de uitvoering van Vinex en Trendbrief van wezenlijk belang zijn, aldus Den Dunnen.

“We werken volgens een minitieus schema dat voor de zomer gerealiseerd moet worden” , aldus Den Dunnen. Het recentelijk genomen besluit over de vijfde baan bij Schiphol is een van de punten (zie elders in deze krant).

Den Dunnen erkende dat er op een aantal onderdelen van de lijst nog de nodige problemen zijn te overwinnen. “We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het rijksbod op dit moment te laag is.”

Problemen

Problemen zijn er onder andere op het gebied van de openbaar vervoer-voorzieningen van en naar de nieuwe locaties. Dat daar een belangrijk knelpunt ligt, bleek wel uit de reactie van een aanwezige PvdA-wethouder uit Nootdorp.

Deze verklaarde op de bijeenkomst: “Er gaat in de locatie Ypenburg geen paal de grond in, voordat er een hoogwaardige openbaar vervoer-verbinding is getroffen.”

Een ander probleem betreft het grondbeleid. Het gaat dan om problemen met de grondkosten en de bodemsanering.

De Haagse wethouder Noordanus bijvoorbeeld wist te vertellen dat alle percelen grond van een van de nieuwe Vinex-locaties in stadsgewest Haaglanden waren verkocht, met uitzondering van de verontreinigde percelen. Den Dunnen: “Inderdaad is hier sprake van een probleem, maar er komt extra geld.”

De organisatie van het binnenlands bestuur is een ander punt van zorg. Noordanus wees erop dat een krachtig, regionaal bestuur van uitermate groot belang is voor het welslagen van het Vinex-beleid en het beleid uit de Trendbrief.

“Als ik dan zie’, aldus de wethouder, “dat men zich verliest in een discussie met een hoog wetenschappelijk karakter over de toekomst van provincies, dan vrees ik het ergste.”

Volgens secretaris-generaal Den Dunnen is dit echter geen wezenlijk probleem. “Als de Kaderwet er niet komt, zal dit onderwerp in de uitvoeringscontracten worden meegenomen.”

Stadsgewesten

Dat de problemen echter niet alleen op het bordje van het rijk liggen, maar mede worden veroorzaakt door de stadsgewesten, illustreerde Den Dunnen door een tipje van de sluier over de eerste gespreksronde op te lichten.

“Heerma en Alders hadden een bod gedaan voor de bouw van 33000 woningen

het Groene Hart. ‘Nee, zeiden de drie betrokken stadsgewesten, ‘dat moeten er 37000 zijn’. De bewindslieden vroegen toen of de stadsgewesten er nog eens over wilden nadenken en opnieuw naar de locatiecapaciteit wilden kijken. Zo gezegd, zo gedaan. Ze kwamen echter vervolgens terug en zeiden:’Er moeten geen 37000 maar 39000 woningen in het Groene Hart worden gebouwd’.

Toen zeiden de bewindslieden op hun beurt:’Ja, zo gaat dat dus niet.’ Dat is de discussie op dit moment. U ziet wel dat we daar nog niet uit zijn.”

Deze week begint de tweede gespreksronde over de Vinexuitvoeringscontracten tussen stadsgewesten en de bewindslieden van VROM.

Reageer op dit artikel