nieuws

Isolatiebranche trekt handen af van SBVN

bouwbreed

De Vereniging van erkende na-isolatiebedrijven in Nederland en Pur Institu, samen goed voor 80% van de na-isolatiemarkt, hebben zich nadrukkelijk gedistantieerd van de Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland. De SBVN heeft zich door haar handelwijze ongeloofwaardig gemaakt, zo vinden zij. Bovendien is er geen sprake van verkeerde vloerisolatie, zoals de stichting wil doen geloven.

De VENIN en Pur Institu schrijven dit in een brief aan de secretaris van de SBVN, A.J.M. Willemsen, in het dagelijks leven directeur van het vloerisolatie-bedrijf Tonzon.

De brief is in afschrift gestuurd naar het ministerie van Economische Zaken en diverse media.

Regelmatig worden pers, ministeries en Kamerleden bestookt met brieven van de SBVN, waarin zij worden gewezen op de gevaarlijke en de gezondheid bedreigende isola tie-eisen die het ministerie van VROM heeft vastgesteld in het Bouwbesluit.

Daarbij wordt niet nagelaten te wijzen op de “verontrustende groei van het aantal allergie-patifornten” in het algemeen en de “zorgwekkende toename van het aantal zeer jeugdige cara-patiforntjes” in het bijzonder, die het gevolg zijn van slechte isolatie.

Tegen VROM heeft de SBVN bovendien een klacht lopen bij de Nationale Ombudsman, omdat dit departement onjuiste voorlichting zou hebben gegeven. Dit najaar wordt hierover een uitspraak verwacht.

Kamerlid M. De Jong van het CDA schreef eind vorig jaar in een brief aan Willemsen dat de Vaste Kamercommissie VRO op zichzelf sympathiek tegenover de stichting staat. Maar, zo merkt zij op, “ik vind dat leden van de Tweede Kamer zich niet uitputtend bezig ke houden met de ondersteunende ..LE:onderzoeken de media te zoeken.” Onderzoek Dat advies heeft Willemsen opgevolgd. Zijn laatste actie betreft de publikatie van onderzoeksresultaten van de Landbouwuniversiteit Wageningen.

Uit dit onderzoek zou duidelijk blijken dat het isolatiebeleid van VROM verantwoordelijk is voor de explosieve stijging van het aantal allergiepatifornten.

Daarmee heeft de SBVN zich de woede van de onderzoekers op haar hals gehaald. Zij verwijten de stichting “onzorgvuldig gebruik van wetenschappelijke gegevens” en vinden de conclusies die Willemsen heeft getrokken onjuist. Inmiddels heeft de SBVN het college van bestuur van de landbouwuniversiteit Wageningen gevraagd in het conflict te bemiddelen.

Ook de VENIN en Pur Institu, naar eigen zeggen samen sprekend voor 80% van de na-isolatiemarkt, zijn niet blij met de SBVN. In een brief aan Willemsen wordt erop gewezen dat hij de indruk wekt namens de vloerisolatiebranche te spreken, maar, zo schrijven zij, “dit is beslist niet waar.” De leden van de twee organisaties “wensen op geen enkele wijze in verband te worden gebracht met de SBVN” en “wensen zich volledig te distantiforren van alle publikaties die door de SBVN worden verspreid”.

De VENIN en Pur Institu vinden dat vloerisolatie op zich een belangrijke bijdrage kan leveren aan een goed leefklimaat en dat vloerisolatie zinvol

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel