nieuws

Investeringsbank van Europa steunt Maascon

bouwbreed Premium

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft Nederland f. 200 miljoen extra toegezegd. Het geld is bestemd voor het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam dat bezig is met het havenpo Maascon.

Het EIB heeft deze lening volgens thesarier-generaal Henk Brouwer van Financien nog eens extra toegezegd, boven de al gereserveerde leningen van f. 1 miljard. Het geld is onder meer bestemd voor drie vuilverbrandingsinstallaties in Alkmaar, Nijmegen en Moerdijk en voor een aantal grote infrastructuurprogrammas.

Maascon behelst de bouw van acht containerterminals in de haven van Rotterdam. Bij dit po, dat rond het jaar 2000 moet zijn afgerond, is het Havenbedrijf, bedrijfsleven en Rijksoverheid betrokken. Elk van hen draagt een deel van de financiering.

Met de leningen profiteert Nederland voor het eerst van het ‘groei-initiatief’ waartoe de vorige EG-top in het Schotse Edinburgh besloot. Bij elkaar is voor twee jaar een bedrag van 5 miljard ecu ( f. 11 miljard) beschikbaar voor infrastructurele en milieupoen.

Voor Nederland is 10 procent van het totale bedrag uitgetrokken. Overigens moet Nederland gewoon rente betalen over de ruim f. 1,2 miljard.

Volgens het ministerie ligt de rentevoet lager dan de marktrente, vanwege de AAAstatus (Triple-A) van de Europese Investeringsbank. Het EIB is daardoor in staat goedkoper geld aan te trekken.

Van de 5 miljard ecu is intussen al ruim de helft, ongeveer 2,7 miljard ecu, toegezegd voor de financiering van meer dan dertig poen die ook op milieugebied liggen, zo maakte de EIB maandag op haar jaarvergadering in Luxemburg bekend. Brouwer verving daar minister van Financien Wim Kok, die uit hoofde van zijn functie in de raad van gouverneurs van de bank zit.

Reageer op dit artikel