nieuws

ING: Maij vertelt waarheid over Wijkertunnel-contract

bouwbreed

Maij-Weggen heeft de Tweede Kamer in september 1992 op de hoogte gesteld van alle informatie over het financieringscontract voor de Wijkertunnel waar zij op dat moment over beschikte. De ING Bank bevestigde gisteren de lezing van de bewindsvrouw, dat zij pas in december van dat jaar over de nieuwe prognoses over het aantal autopassages beschikte.

Vorige week kwam de bewindsvrouw in de problemen, toen een vertrouwelijke notitie van de Vaste Kamercommissie voor de Rijksuitgaven uitlekte.

In dit stuk werd gesignaleerd dat de minister had verzuimd de Kamer in september te informeren over bijstellingen in de prognoses van het aantal autos dat de Wijkertunnel in de komende dertig jaar zal passeren.

Dit aantal is van belang, omdat op basis daarvan de hoogte van het rijksaandeel in de financie ring wordt vastgesteld. Van de f. 600 miljoen die de Wijkertunnel kost, wordt f. 480 miljoen voorgefinancierd door een consortium onder leiding van de ING Bank. De rest komt voor rekening van het rijk.

Maij-Weggen liet donderdag in een brief aan de Kamer al weten dat zij alle informatie over het contract in december aan de Kamer heeft gestuurd. Het kan dan ook niet anders dan dat er sprake is van een misverstand, aldus Maij.

In een tweede brief, later die dag verstuurd, schreef de bewindsvrouw dat de bijstelling van de prognoses evenmin heeft geleid tot hogere kosten van de private financiering, zoals in de media was gesuggereerd. De bijstelling heeft tot gevolg dat de prijs juist lager uitvalt.

In de loop van vrijdag stuurde Maij-Weggen de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat een derde brief, waarin zij nog eens benadrukt dat de Kamer reeds op 1 september 1992 is geinformeerd over nieuwe prognoses. Pas op 9 december van dat jaar werd Maij door de ING Bank op de hoogte gesteld van de concrete inhoud van die bijgestelde verwachtingen. Deze zijn in bijlage tien van de aan de Kamer gestuurde overeenkomst opgenomen.

Datum

De discussie over het wel of niet verstrekken van informatie is volgens Maij vermoedelijk ontstaan door de datum die bij de prognoses werd vermeld: 21 augustus. Hieruit zou ke worden geconcludeerd dat het ministerie toen, dus nog voor het Kamerdebat over het financieringscontract, al op de hoogte was van de bijstellingen. ‘Zoals ik hierboven heb aangegeven was dat niet het geval.’

Deze lezing wordt bevestigd door een woordvoerder van de ING Bank. ‘Op 21 augustus kwam de lijst met aantallen autopassages bij ons uit de computer rollen. Deze is op 9 december aan de minister gestuurd.’

Volgens de ING Bank-woordvoerder wordt de zaak overigens schromelijk overdreven.

‘Er wordt nu een bovenwaardig belang aan de nieuwe prognoses toegekend, maar dat is ten onrechte. De lijst heeft geen waarde voor het passagetarief, want dat stond al vast. Ook heeft de lijst geen waarde voor het aantal passages, omdat er een teller aan het begin van de tunnel komt te staan.’

Vertrouwelijk

Vandaag is het spoeddebat met de Kamer over de financiering van de Wijkertunnel.

Daarbij speelt ook de informatie die de Algemene Rekenkamer -vertrouwelijk, maar imiddels al weer uitgelekt- de Kamer heeft gegeven over de meerkosten van de overeenkomst.

Het contract voor de Wijkertunnel zal volgens de Rekenkamer ongeveer f. 40 miljoen meer gaan kosten dan de minister tegenover de Kamer heeft gesuggereerd. Inmiddels heeft Maij-Weggen zich -vertrouwelijk- ook tegen deze aanklacht teweer gesteld. Of de Kamer daarmee genoegen zal nemen, moet vanmiddag blijken.

Reageer op dit artikel