nieuws

Het Engelse heibedrijf Cementation heeft de …

bouwbreed Premium

Het Engelse heibedrijf Cementation heeft de fundering uitgevoerd van een gebouw voor de Royal Mail te Poole, Dorset, Engeland. Het contract ging naar Cementation, omdat het bedrijf drie speciale technieken in huis heeft.

Dat staat in Construction Weekly van 19 mei. Op sommige plaatsen moest tot 15 a 18 meter worden gefundeerd, door een kleilaag die ongeschikt is voor gewoon heiwerk.

In plaats daarvan werd een boorstelling van eigen ontwerp gebruikt, waarmee heipalen tot twintig meter ke worden ingebracht. Een tweede boorstelling werd gebruikt om poeren voor een laadperron aan te brengen, tot 4 meter diep en met een diameter van 0,6 meter, volgens het Cemcol proces. Daarbij wordt een nauwe buis in de grond geboord, gevuld met stenen, en vervolgens vibrerend teruggetrokken. Zo ontstaat een stenen poer van de gewenste dichtheid en afmetingen. Volgens Cementation is deze werkwijze een goed alternatief voor diepteverdichting. Droge diepteverdichting is in slib of natte grond niet toepasbaar en natte diepteverdichting heeft als nadeel, dat er nog eens extra water aan de bodem wordt toegevoegd. Cementation ontwierp de gehele fundering van heipalen, geboorde palen en poeren zodanig, dat de zettingen van het niet onderheide terrein via het laadperron naar het gebouw geleidelijk verlopen.

Tenslotte legde Cementation ook nog een specie-wandconstructie aan tot een diepte van acht meter, om lekkage van methaan in de bodem naar naastgelegen terreinen te voorkomen. Het lukte om de wand uit te voeren met een snelheid van 90m3 per dag.

In 1994 wordt een gasleiding over de zeebodem naar het Oostfriese eiland Norderney (ten oosten van de Waddenzee) voltooid. Dat staat in ENR En gineering News-Record van 31 mei. Het werk wordt uitgevoerd door European Marine Contractors (EMC) te Kingston-Upon-Thames in Engeland. De leiding wordt gemaakt van staal met een coating van beton als ballast.

Het gas komt van een platform nabij het Sleipner platform bij Noorwegen. EMC legt ook nog een leiding naar de Noorse kust, in zeer diep water. Na 1995 komt de klad in het leggen van pijpleidingen in de Noordzee. EMC richt zich daarom op het Verre Oosten en heeft al opdracht om een leiding te leggen van de Parelrivier naar Hong Kong.

Ook in ENR Engineering News-Record een verslag van een op 27 mei geopend park, aangelegd op een waterzuiveringsinstallatie in Manhattan.

Het park omvat wandelroutes, picknickplaatsen, tennisbanen, een amphitheater en een renbaan en voetbalveld. Het geheel heeft $129 miljoen gekost. Inmiddels heeft de stad New York besloten nog eens $55 miljoen uit te geven om de stank van de installatie te beteugelen. Het park is ontworpen door architect R. Dattner in navolging van voorbeelden in Japan. Om het gewicht te beperken bevindt zich een laag polystyreen onder de aarde. De gebouwen zijn gefundeerd op de kolommen van de waterzuiveringsinstallatie.

Als gevolg van een verbetering in de economische situatie in de bouw zijn de tijdsduren om tot inschrijving bij een aanbesteding voor werktuibouwkundig en electrisch werk te komen drastisch bekort. In de Contract Journal van 27 mei staat te lezen dat de gemiddelde tijdsduur voor een aanbieding gedaald is tot 16 dagen voor een werk van boven de Bpnd 0,5 miljoen. Dat is vier dagen minder dan het minimum dat in de aanbevelingen van de geldende regelgeving blijkt.

Voor werken in omvang liggende tussen Bpnd 250000 en Bpnd 500000 moet in 11 dagen de aanbieding binnen zijn (1Bpnd is gelijk te stellen met f. 2,75).

Reageer op dit artikel