nieuws

Heemschut houdt uitbreiding rechtbank Zutphen niet tegen

bouwbreed

De Bond Heemschut zal geen formeel bezwaar maken tegen de uitbreiding van de rechtbank in Zutphen. De Vereniging tot bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland wil daarmee voorkomen dat de vestiging van de rechtbank in Zutphen wordt opgeheven.

De rechtbank wil uitbreiden op de plek van het achterliggende Huis van Bewaring. Die plek ligt in het beschermde stadsgezicht op een voormalig bolwerk -het Slijkbolwerk- langs de vestinggracht.

Als die uitbreiding niet kan worden verwezenlijkt overweegt het presidium van de rechtbank te ‘verhuizen’ naar Apeldoorn, iets waar de medewerkers van de rechtbank niets voor voelen.

De Bond Heemschut heeft om dit te voorkomen geen formeel bezwaar tegen de uitbreidingsplannen willen indienen, maar blijft moeite houden met de enorme bouwmassa van de nieuwbouw. De nieuwbouw, aldus Heemschut, heeft een te grote schaal voor het ‘bijzonder fraaie stadsgezicht’.

Het bouwplan is ook te hoog ten opzichte van het historische hoofdgebouw en telt te veel verdiepingen voor de kleinschalige omgeving.

Heemschut vindt ook dat de gemeente Zutphen de bezwarenprocedure onnodig bemoeilijkt door enkele weken te wachten met het ter inzage leggen van de aanvraag om een bouwvergunning en het advies van de welstandscommissie.

Verder vindt de Bond Heemschut dat de versnelde procedure volgens art. 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ‘in dit onderhavige geval grenst aan oneigenlijk gebruik’ De vele bezwaren vanuit de bevolking zouden normaal besproken moeten ke worden tijdens een bestemmingsplanprocedure.

Reageer op dit artikel