nieuws

Handboek voor kipautovervoer

bouwbreed Premium

In het kipautovervoer wordt de komende jaren geen groei verwacht. Dit valt te lezen in het Handboek Strategisch Beleid voor kipautovervoerders. Het boek is een uitgave van de ondernemersorganisatie voor het goederenvervoer, Transport en Logistiek Nederland en is geschreven in opdracht van de deelmarkt Afvalstoffen- en kipautovervoer.

Het handboek geeft informatie over ontwikkelingen in de markt voor het kipautovervoer. Tevens zijn hierin gemiddelde cijfers en kengetallen te vinden van bedrijven in dit speciale vervoerssegment. Aan de hand van de gegevens in deze uitgave ke bedrijven zelf door vergelijking van cijfers en kengetallen een eigen sterkte/zwakte analyse maken. Bovendien kan aan de hand van gesignaleerde kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes, strategieformulering plaats vinden. Dit wordt met voorbeelden toegelicht.

Het handboek biedt tenslotte een stappenplan om te komen tot strategisch beleid en voorziet in informatie die voor de ondernemer bij het opzetten van een strategisch beleid van belang is.

Het handboek is verkrijgbaar bij het secretariaat van de deelmarkt Afvalstoffen- en kipautovervoer van Transport en Losgistiek Nederland, te Zoetermeer.

Reageer op dit artikel