nieuws

GS Gelderland stellen ultimatum bouw Akzodrome

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Gelderland geven de bouwers van het superstadion Akzodrome in Arnhem nog ruim drie maanden de tijd om de eerste spa in de grond te steken. Eind september, bij de begrotingsbehandeling door Provinciale Staten, wordt beslist of de f. 3 miljoen aan provinciale subsidie gereserveerd blijft voor het beoogde complex van ondermeer voetbalclub Vitesse.

Indien rond die tijd nog niet wordt gebouwd, gaat het geld naar een ander doel. GS verlengen daarmee voor de tweede keer het ultimatum dat aan Akzodrome gesteld is. In december verliep de eerste termijn, omdat de Raad van State nog niet beslist had over bezwaarschriften die tegen de bouw van het Arnhemse superstadion waren ingediend. Toen begin dit jaar het licht op groen ging voor de bouw van het stadion eisten GS dat voor 2 juni met de bouw moest worden begonnen, anders zou de subsidietoezegging vervallen. De gemeente Arnhem heeft nog steeds geen bouwvergunning voor Akzodrome afgegeven.

Verwacht wordt nu, aldus een gemeentelijke woordvoerder, dat dit na de zomervakantie zal gebeuren.

Bouwmaatschappij Holzmann AG uit Duitsland heeft inmiddels naar eigen zeggen vele miljoenen gestoken in de voorbereidingskosten voor het omvangrijke project. Er zou nu ook een tweede Duitse firma als financierder bij het project betrokken zijn.

Reageer op dit artikel