nieuws

Grote polder Biesbosch wellicht onder water

bouwbreed

Ruim 1100 ha landbouwgrond op het Eiland van Dordrecht wordt omgezet in natuur- en recreatiegebied. Op termijn is het zelfs mogelijk dat Polder De Biesbosch (zeventig jaar geleden ingepolderd en nu omgeven door op Deltahoogte gebrachte dijken) weer aan de Biesbosch wordt teruggegeven.

Dat staat te lezen in het Landschapsontwikkelingsplan voor het Eiland van Dordrecht, een gezamenlijk rapport van Rijk, provincie Zuid-Holland en gemeente Dordrecht.

In het Natuurbeleidsplan van het Rijk zijn delen van het Eiland van Dordrecht bestempeld tot Ecologische Hoofdstructuur. Deze delen vormen schakels in de ketting die alle natuurgebieden in Nederland aan elkaar moet rijgen. Bovendien zullen de oostelijke en zuidelijke punt van het eiland -de Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch- nog dit jaar opgaan in het Nationaal Park De Biesbosch.

Tussen die twee stukken Biesbosch ligt een groot landbouwgebied. De akkers moeten in de opzet van het plan worden omgezet in bos, moeras en recreatiegebied. Op die manier komt er meer samenhang tussen de twee natuurgebieden.

Zolang de waterkwaliteit van Rijn en Maas niet verbetert, blijven de nieuwe natuurgebieden omgeven door dijken. Wel is rekening gehouden met het doorsteken van de dijken langs de Nieuwe Merwede en het opwerpen van een nieuwe dijk na het jaar 2010.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels