nieuws

Groeigemeenten vrezen financiële problemen

bouwbreed

De (voormalige) groeigemeenten hebben een hoger uitgavenniveau dan gemeente zonder deze status. Dit brengt met zich mee dat deze gemeenten een hogere bijdrage uit het Gemeentefonds moeten krijgen. Gebeurt dit niet dan is de kans groot dat deze gemeenten in financiële problemen komen en lijkt het aanvragen van de artikel 12status het enige alternatief.

Dit stellen dertien (voormalige) groeigemeenten vast in de nota ‘Door snelle
groei in de knoei?’. Aanleiding voor deze rapportage vormen de conclusies uit de
tussenrapportage ‘Insnoeren en uitbuiken’ van het Centrum Beleidsadviserend
Onderzoek BV (Cebeon).

Zoals bekend werkt dit bureau in opdracht van de Raad voor de
Gemeentefinanciforn aan een evaluatie van het huidige verdeelsysteem van de
gelden uit het Gemeentefonds. Hierin wordt onder andere voorgesteld dat de
nieuwe verdeling van het fonds meer rekening moet houden met de verschillen
tussen de gemeenten op het gebied van bij voorbeeld bevolkingssamenstelling en
sociaaleconomische positie.

Hoewel het slechts om een tussenrapportage gaat stellen de dertien
(voormalige) groeigemeente unaniem vast dat er weinig aandacht is voor de pro
blematiek waarmee deze gemeenten kampen.

Volgens het rapport ‘Door snelle groei in de knoei?’ wordt er door de
groeigemeente veel meer geld voor de openbare ruimte uitgegeven. In dit kader
moet niet alleen worden gedacht aan de aanleg van rioleringen maar ook de
infrastructuur en het groen zijn voor deze gemeenten belangrijke kostenposten.
Daarbij komt nog dat deze voorzieningen in korte tijd moeten worden aangelegd.
De kostendynamiek ligt bij groeigemeenten dus duidelijk anders, aldus het
rapport. De gemeenten zijn van mening dat Cebeon in zijn tussenrapportage hier
te weinig aandacht aan besteed.

Eis

De eis ligt dan op tafel dat het Gemeentefonds meer geld aan de (voormalige)
groeisteden moet uitkeren. Gebeurt dit niet dan zit er voor somige gemeenten
niets anders op dan de artikel-12 status aan te vragen. ‘En dat terwijl sommige
gemeenten deze status net achter de rug hebben.” Het rapport, dat inmiddels aan
de voorzitter van de Raad voor de Gemeentefinanciën, prof.dr. J.W. van der
Dussen, is aangeboden, is ondertekend door de gemeenten Almere, Capelle aan den
IJssel, Duiven, Haarlemmermeer, Helmond, Hoorn, Houten, Lelystad, Nieuwegein,
Purmerend, Spijkenisse, Westervoort en Zoetermeer.

Reageer op dit artikel