nieuws

Geka niet meer bij Janssen & De Jong

bouwbreed

Het heibedrijf Geka en de daaraan verbonden onderneming West Brabant Wegenbouw maken geen onderdeel meer uit van de Limburgse bouwgroep Verenigde Bedrijven Janssen & De Jong. Uit het gisteren verschenen personeelsblad Referentie blijkt dat er een management buy-out heeft plaatsgevonden.

De financiering werd mede mogelijk gemaakt door de onlangs vertrokken ir. A. Kastelein, lid raad van bestuur Verenigde Bedrijven Janssen & De Jong.

De reden is dat ‘de kans op een goede exploitatie van een middelgroot heibedrijf binnen ons concern kleiner zouden zijn na verzelfstandiging van dat bedrijf’.

In hetzelfde periodiek legt bestuursvoorzitter drs. J.M.P.

Janssen uit hoe de onderneming het jaar 1992 heeft ke afsluiten met een verlies van f. 3,9 miljoen. ‘We waren voorbereid op minder gunstige ontwikkelingen, maar hebben de mate van conjuncturele neergang onderschat. Op de keper beschouwd is het een coincidentie.’

Reageer op dit artikel