nieuws

Gebrek aan werk nekt aantal grondreinigers

bouwbreed

Een aantal van de bedrijven die vervuilde grond reinigen zit momenteel zonder werk, omdat er nauwelijks aanbod is. De bedrijven waar nog wel wordt gewerkt, verwerken vooral vervuilde grond die uit het buitenland komt. De Nederlandse Vereniging van Grondreinigingsbedrijven (NVPG) heeft gewaarschuwd dat de gehele bedrijfstak in ernstige problemen komt door falend overheidsbeleid.

Volgens de organisatie is er sprake van ‘trage besluitvorming, onvoldoende controle op de verwerking van vervuilde grond en gebrek aan geld’. Bij de vereniging zijn twaalf leden/bedrijven aangesloten.

Maandelijks ke zij ongeveer 40000 ton verontreinigde grond verwerken.

Een aantal van de bedrijven ligt momenteel stil. ‘Samen hebben zij enige tientallen werknemers’, aldus drs. J. H.

M. Struijk, directeur van het bureau van de vereniging. Het grote probleem is volgens hem dat veel vervuilde grond wordt gestort, omdat dit nog steeds goedkoper is dan reinigen: ‘Vorig jaar werd ongeveer twee miljoen ton gestort volgens cijfers van het ministerie van VROM. Een groot deel daarvan was goed reinigbaar.’

Volgens de vereniging neemt het hergebruik van niet schoongemaakte, licht verontreinigde grond in snel tempo toe. ‘Locaties worden ingedeeld in witte, grijze en zwarte gebieden. De witte gebieden zijn schoon en moeten dat blijven, maar onder het motto ‘grijs en zwart zijn toch al vervuild’ kan er vervuilde grond met min of meer eenzelfde vervuilingswaarde naar toe worden gebracht’, aldus Struijk.

Vooral provincies en gemeenten onttrekken volgens de vereniging stromen vervuilde grond aan controle en toezicht, door grondbanken op te zetten ‘voor al dan niet goed bedoeld hergebruik van vervuilde grond’. De vereniging vindt dat er snel een verbod op het storten van reinigbare grond moet komen, zoals VROM al herhaaldelijk heeft toegezegd: ‘Het bedrijfsleven heeft dringend behoefte aan normen voor de mate van vervuiling, hergebruik en sanering. Omdat die er nog niet zijn, aarzelt het bedrijfsleven met investeringen. De vrijwillige bodemsanering komt daardoor in gevaar’, aldus de vereniging.

Reageer op dit artikel