nieuws

Europese Commissie wil beter beheer van eenheidsmarkt

bouwbreed Premium

De Europese Commissie wil dat de Europese vrije (eenheids)markt, die op 1 januari van dit jaar van start ging, beter functioneert. Na ongeveer een halfjaar eenheidsmarkt heeft zij moeten vaststellen, dat er van alle mooie voordelen die werden voorspeld bitter weinig is uitgekomen. ‘Een beter beheer van de eenheidsmarkt’ zo luidt nu de remedie die het dagelijks bestuur van de Gemeenschap in Brussel heeft bedacht.

Toen de Europese Commissie na de topconferentie van de EG-leiders in juni 1985 in Milaan haar witboek over de eenheidsmarkt publiceerde, was er sprake van een algemene opleving in de Gemeenschap, die tot een ware euforie leidde omdat tegelijkertijd ook de economische conjunctuur weer overal verbeterde. In 1988 publiceerde de Europese Commissie het rapport-Cecchini dat Europa ‘vette jaren’ in het vooruitzicht stelde als de vrije markt werkelijkheid zou worden. Doordat de binnengrenzen binnen de EG zouden worden afgeschaft, zou de economische groei over een periode van vijf tot zes jaar 4,5 tot 7 procent extra toenemen en voor twee tot vijf miljoen extra arbeidsplaatsen zorgen. Na bijna zes maanden vrije markt in Europa blijkt het rapportCecchini een miskleun van formaat, een blunder die door de feiten wordt gelogenstraft:de EG zal dit jaar immers een ‘ne gatieve groei’ kennen en de werkloosheid zal oplopen tot 11 procent in het jaar 1994, zo wordt nu voorspeld.

De Europese Commissie is mede schuldig aan het beloven van gouden bergen aan de Europese bevolking. Zij ontkent destijds aan propaganda te hebben gedaan om de EG-burgers warm te maken voor de eenheidmarkt. Dat het allemaal anders is gelopen, ligt natuurlijk aan de crisis, die kennelijk niemand heeft zien aankomen.

Volgens het dagelijks bestuur van de EG is het nu zaak dat de bedrijven in Europa de nieuwe regels van de eenheidsmarkt juist toepassen. Ze wil voorkomen dat de bedrijven daarbij te grote moeilijkheden ondervinden. De geloofwaardigheid van de EG zou anders weer worden aangetast.

De Europese Commissie heeft de lidstaten opgeroepen mee te werken aan een zo goed mogelijk beheer van de eenheidsmarkt. Suggesties daartoe zijn welkom in Brussel.

Na bestudering van de binnengekomen reacties zal zij in oktober een ‘strategisch plan’

voor het beheer en de ontwikkeling van de binnenmarkt lanceren. In dat verband zal zij sterk aandringen op de afschaffing van de paspoortcontrole aan de Europese binnengrenzen, al kan nu reeds worden gezegd dat verschillende landen waaronder Frankrijk daar de grootste moeite mee hebben. Toch gaat het voor de Europese Commissie om een centrale politieke prioriteit.

Volgens haar mag niet de indruk ontstaan dat de vrije markt alleen maar geldt voor kapitaal en goederen en niet voor de Europeanen zelf.

Reageer op dit artikel