nieuws

Europa verwacht ernstigste terugval sinds oliecrisis

bouwbreed

Voor wie nog twijfelde, heeft de Europese Commissie in Brussel zojuist het meest sombere economische perspectief geschetst sedert de eerste oliecrisis van 19741975.

Voor het eerst sedert die zwarte periode voor Europa zal de gemiddelde groei in Europa inkrimpen met (als het meevalt) -0,5 procent. Ook de werkloosheid en de overheidstekorten zullen dit jaar aanzwellen, zodat 1993 misschien het jaar wordt van enkele records sedert 1975, in negatieve zin dan wel. Nederland zit precies op het Europees gemiddelde van minus een half procent, maar in Duitsland is sprake van een ‘negatieve groei’ dit jaar van 2 procent gemiddeld en zelfs van 2,5 procent in de vroegere Bondsrepubliek, dat wil zeggen zonder de nieuwe deelstaten. Luxemburg met +1 procent en Griekenland met +0,75 procent zijn dit jaar voorzichtige groeiers in de EG, terwijl Ierland en Groot-Brittannie het beste zouden scoren met een groei van respectievelijk 2,25 en 1,5 procent.

Nog geen verbetering

Ook de aanvankelijke verwachting dat de economie weer zal aantrekken tegen het einde van dit jaar wordt volgens de Europese Commissie niet ingelost: er is beterschap in zicht maar pas op zijn vroegst vanaf midden 1994.

De gemiddelde economische groei in de Gemeenschap kan volgend jaar weliswaar oplopen, maar zal hoogstens 1,25 procent bedragen en geen 1,8 procent zoals Europees commissaris Henning Christophersen in februari van dit jaar nog bekendmaakte. In ieder geval is het zo, dat wanneer de groei niet voldoende aantrekt, de werkloosheidsbestrijding een ongelijk gevecht zal leveren.

Want om de werkloosheid substantieel te ke verminde ren is een economische groei nodig van minstens 3 tot 3,5 procent. De werkloosheid loopt op in 1993 tot 11,5 procent en in 1994 komt daar nog eens aan half procentje bij, aldus de prognose van de Europese Commissie, zodat de kaap van achtien miljoen werklozen zou worden overschreden.

Somberder

Volgens sommige marktanalyses is dat cijfer van de Europese Commissie nog te optimistisch en stevent Europa af op een werkloosheid van twintig miljoen. Voorzitter Jacques Delors van de Europese Commissie is nog somberder: tijdens een bijeenkomst met de vertegenwoordigers (ambassadeurs) van de lidstaten bij de EG zei de Fransman, dat ernstig rekening moet worden gehouden met een structurele werkloosheid in de komende tien jaar van 15 procent. Nederland zit met zijn officiele werkloosheidscijfer onder het EG-gemiddelde, maar volgens ambtenaren bij de Europese Commissie is dat een ‘optisch bedrog’, dat overigens ook op andere landen van toepassing is. Ons land heeft enkele honderden duizenden mensen in de wao gestopt, Belgie telt gewoon alle werklozen, die een nepstatuut hebben, geen recht op een uitkering hebben of boven de vijftig zijn niet meer mee in de werkloosheidsstatistieken. Op die manier heeft Belgie geen half miljoen, maar eigenlijk een miljoen werklozen over wie het centrum-linkse kabinet-Dehaene niet graag hoort praten. Ook de financieringstekorten in de EG zullen naar een gemiddelde van 6,25 procent stijgen terwijl ze begin 1992 gemiddeld tot 5,2 procent van het BNP waren teruggebracht. Het ziet ernaar uit dat de meeste EG-landen de grootste moeite zullen hebben om het Maastricht-criterium van 3 procent van het BNP te halen, dat geldt als een van de voorwaarden tot toetreding tot de Europese economische en monetaire unie (EMU) begin 1997 of begin 1999.

Reageer op dit artikel