nieuws

Ergonomisch werken met de Laara afreibak

bouwbreed

Ofschoon de afreibak nu bepaald geen innoverend produkt is, is het opmerkelijk dat de Laara afreibak een groot succes blijkt te zijn. Wellicht is dat te danken aan de grote praktijkervaring van Arie Laarakkers, directeur van een wegenbouwbedrijf uit het noorden van Limburg, die de bak heeft ontwikkeld.

Arie Laarakkers komt uit een echt aannemersgeslacht. Zijn vader bezat reeds een aannemingsbedrijf dat in de regio noord Limburg. Ongeveer twintig jaar geleden werd dit inmiddels fors gegroeide bedrijf tussen zijn drie zonen opgedeeld waarbij Arie Laarakkers de wegenbouwtak overnam. Mechanisatie van bouwwerkzaamheden heeft altijd bij dit bedrijf een rol gespeeld. Zo was het bedrijf het eerste in Nederland dat een Poclain hydraulische graafmachine op rupsen kocht. Deze graafma chine heeft voornamelijk gedraaid bij de aanleg van een aantal stuwen in de nabijgelegen Maas.

Daarnaast is het bedrijf eigenlijk continu bezig geweest bestaand materieel aan de eigen wensen aan te passen. Ruim voor de arbo-golf werd in het bedrijf reeds materieel vervaardigd voor de wegenbouw, zoals blokken- en steenklemmen, die een doorbraak betekenden op ergonomisch gebied.

Afreibak

Het laatste, produktierijpe, materieel is de Laara afreibak.

Het betreft hier een uniek systeem voor het afreien van elke soort onderlaag van zand tot menggranulaat. De bak wordt, naar behoefte, samengesteld uit verschillende elementen waardoor afreien mogelijk is voor baanbreedtes tussen een en zeven meter. Deze ke zowel vlak in dakprofiel of tonrond worden afgewerkt. Op deze wijze ke banen worden gemaakt voor verhardingen van wegen, fietspaden, opritten, pleinen, overslagterrei nen, terrassen etc. Zo is bijvoorbeeld het perkeerterrein bij het pretpark de Efteling, ter grootte van 150000m2 geheel met de Laara afreibak afgereid.

Werkwijze

De Laara afreibak wordt zowel links als rechts met het wielstel geplaatst op de kantopsluiting of op de speciaal hiervoor bijgeleverde aluminium railsprofielen. Daarna wordt de afreibak met twee kettingen aan de wielladerbak bevestigd en de wiellader trekt, achteruitrijdend de afreibak volgens de traploos afgestelde hoogte over de geleidingen. Op deze wijze kan tot 0,5m3 zand per meter breedte worden verwerkt. Bij de eerste afrei-bewerking wordt een paar centimeter overhoogte aangehouden.

Hierna wordt de ondergrond afgetrild. Na de tweede afreibewerking is de baan volledig vlak en op hoogte, en kan er direct met het vlijen van de stenen begonnen worden.

Een standaardset van de Laara afreibak bestaat uit vier ele menten van 100 cm, vier van 50 cm, twee van 25 cm en twee wielstellen met zelfinstelbare zijborden. Het geheel wordt gecompleteerd met zestig meter aluminium rails.

De afreibak, waarvan er inmiddels ruim twintig zijn verkocht, zal niet het laatste stuk materieel zijn dat door Arie Laarakkers is ontwikkeld. Zo staat er inmiddels reeds een verbeterde versie van de reeds vijftien jaar geleden ontwikkelde bandenklem op stapel.

Het, voorlopige klapstuk uit de Laara-keuken zal echter een vlij-machine zijn die bestratingen in keperverband kan leggen in breedtes van drie tot zes meter. Met deze machine waarin reeds een klein vermogen aan ontwikkelingskosten is gestoken en die naar het zich laat aanzien geheel computergestuurd zal worden, worden de straatstenen recht opgepakt en door de machine zelf in de juiste stand gesteld en gevlijd. Ook met deze machine loopt Laara weer duidelijk voorop waar het gaat om toekomstige regelgevingen op het gebied van de arbo-wetgeving.

Reageer op dit artikel