nieuws

EIB verwacht voor 1994 voortgaande daling

bouwbreed

Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid verwacht, zo is gebleken uit de op de jongste bijeenkomst van Euro-construct verstrekte cijfers, in 1993 een daling van de totale Nederlandse bouwactiviteit met 3%, gevolgd door een verdergaande vermindering met 1% in het komende jaar.

Met deze cijfers stelde het EIB zijn vorige cijfer voor 1992 en 1993 enigszins bij. De verandering schuilt vooral in een niet onbelangrijk gunstiger beeld voor de woningbouw.

Rond de jaarwisseling waren de mutatiecijfers voor de nieuwbouw van woningen nog ongeveer +1% voor 1992 en -4% voor 1993. Nu voorziet het instituut na een bijstelling van het cijfer voor 1992 +4%, een consolidatie in 1993 en een stijging met 2% in het komende jaar.

In de utiliteitsbouw wordt een voortgaande daling van de produktie van industriegebouwen verwacht, namelijk -15% in 1993 en -14% in het komende jaar.

De produktie van kantxoren, die in 1992 met 19% afnam, zou zich blijkens de EIB-cijfers in het lopende en komende jaar weer herstellen (+ 3% en + 15%).

Daarentegen blijft de produktie voor gebouwen voor de handel dalen met 15% in 1993 en 11% in 1994. De grond-, water- en wegenbouw, zowel als de renovatie, veranderen niet veel.

Reageer op dit artikel