nieuws

EG sluit grenzen voor buitenlandse werkzoekende

bouwbreed Premium

Werkzoekenden van buiten de EG hoeven er niet meer op te rekenen nog vast werk te ke krijgen in een van de lidstaten. Illegaal in de Gemeenschap verblijvende buitenlanders ke een verscherpt controle- en uitzettingsregime tegemoet zien.

Dat is de teneur die spreekt uit twee ontwerpresoluties die zijn besproken door de ministers van justitie en binnenlandse zaken tijdens een intergouvermenteel overleg over immigratie in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Reageer op dit artikel