nieuws

E:De Nationale Woningraad is faliekant tegen het voornemen van het kabinet tijdelijke huurovereenkomsten in te voeren.

bouwbreed

E:De Nationale Woningraad is faliekant tegen het voornemen van het kabinet tijdelijke huurovereenkomsten in te voeren.

De koepel van ongeveer 700 woningcorporaties heeft zowel principiele als praktische bezwaren tegen het wetsvoorstel van het kabinet dat dat mogelijk moet maken.

De NWR ziet in het gedwongen verhuizen van huurders die op grond van hun inkomen te goedkoop wonen een onaanvaardbare aantasting van de persoonlijke levenssfeer. De maatregel staat volgens de NWR ook op gespannen voet met de door het Rijk gewenste verzelfstandiging van de woningcorporaties. Praktische bezwaren kleven volgens de Woningraad aan de uitvoerbaarheid en controle van de maatregel: “Het is een illusie te denken dat verhuurders een doelmatige en doeltreffende controle zouden ke uitoefenen op inkomens en de samenstelling van huishoudens.”

Reageer op dit artikel