nieuws

Donkere wolken hangen boven West Invest

bouwbreed Premium

Het onroerend-goedfonds West Invest Fortress zit nog steeds in de problemen. De grote leegstand in een aantal kantoorgebouwen en de aanhoudende hoge financieringslasten blijven ook dit jaar de belangrijkste oorzaken van een negatieve kasstroom (winst plus afschrijvingen).

Om de financiforle positie van het bedrijf te verbeteren blijft het bestuur met de banken zoeken naar oplossingen voor slecht draaiende projecten en voor rente-aanpassingen op lopende leningen.

Over 1992 boekte West Invest een negatief resultaat van f. 9,7 miljoen uit gewone exploitatie voor belastingen.

Over 1991 was die uitkomst f. 4,1 miljoen positief. Doordat vennootschapsbelasting vrijviel was er per saldo een verlies van f. 6,6 miljoen, vergeleken met een winst van f. 3,8 mil joen over 1991. De onderneming deed afboekingen op bezittingen en trof voorzieningen voor in totaal f. 56 miljoen. Een en ander leidde tot een daling van het eigen vermogen van f. 133 miljoen tot f. 70,4 miljoen en een vermindering van de intrinsieke waarde per aandeel van f. 25,95 tot f. 13,45 aan het eind van het jaar.

Reageer op dit artikel