nieuws

Distrimex-pompen voldoen aan eisen Aboma en VROM

bouwbreed

Aboma heeft metingen verricht inzake het geluidsniveau voor de omkaste, geluidsarme dieselpompsets voor bemaling van Distrimex Pompen te Doetinchem. Deze geluidsmeting is door Aboma uitgevoerd volgens de richtlijn 79/113/EEG zoals is opgesteld door het ministerie van VROM.

Het resultaat van deze metingen is dat de pompsets van Distrimex nu ke worden vermeld op de milieulijst van VROM. Hiermede zijn zij de eerste die voldoen aan de eisen die gesteld worden aan pompsets.

Dit betekent voor de gebruiker dat deze aanspraak kan maken op de Regeling Vervroegde Afschrijving Milieu-investeringen. Deze regeling maakt het mogelijk snellere afschrijvigen te bewerkstelligen. In dit verband is het mogelijk om, zelfs in het jaar van aanschaf, de totale investering af te schrijven.

Reageer op dit artikel