nieuws

Diepwinzuiger voor een diepte tot veertig meter

bouwbreed

Vandaag vindt op de werf van IHC in Sliedrecht de overdracht plaats van de diepwinzuiger ‘IJsselmmeer’ aan Aannemingsbedrijf BV.v/h Fa. C.

en J.J.Geluk te Doetinchem.

Deze diepwinzuiger is van een nieuw type en is geschikt voor een baggerdiepte van veertig meter Het bijzondere aan de zuiger is de pompinstallatie die bestaat uit een enkele zuig-/perspomp, gemonteerd op de ladder. Deze onderwaterpomp wordt ‘diesel-direct’ aangedreven en heeft een vermogen van 1752 kW. De essentie van de nieuwe aandrijving is de directe vermogensoverbrenging waarop inmiddels octrooi-aanvraag heeft plaatsgevonden. Door een dergelijke installatie wordt een elektrische of hydraulische energie-omzetting vermeden en is de conventionele opstelling van een kleine onderwaterpomp, in serie werkend met een grote perspomp, achterhaald.

Voordelen

Dit concept leidt tot een aantal economische en technische voordelen terwijl het bovendien milieuvriendelijker is.

Voordelen zijn:een lagere investering, omdat slechts een pomp wordt geinstalleerd; lager energieverbruik omdat de elektrische of hydraulische tussenstap wordt vermeden; lagere exploitatiekosten door geringer aantal slijtdelen; gebruikersvriendelijker door de eenvoudige regelbaarheid en het ontbreken van gecompliceerde elektrische of hydraulische systemen; grotere veiligheid doordat de binnenboordpomp ontbreekt en een langere levensduur van deze aandrijving.

De diepwinzuiger ‘IJsselmeer’

zal binnenkort worden ingezet op een po in Limburg.

Reageer op dit artikel