nieuws

Denemarken besteedde brug niet volgens EG-regels aan

bouwbreed Premium

Denemarken heeft de regels van de Europese Gemeenschap geschonden bij het aanbesteden van de brug over de westelijke vaargeul van de Grote Belt. Het Hof van Justitie van de EG in Luxemburg heeft dit eerder deze week bepaald.

Opdrachtgever A/S Storebaeltsforbindelsen uit Kopenhagen had er in de aanbestedingsfase van het werk bij de geprekwalificeerde aannemersconsortia op aangedrongen zoveel mogelijk gebruik te maken van Deense arbeid, kapitaal en bouwmaterialen.

Het Deense Storebaelt, een onderneming waarin de Deense staat voor honderd procent deelneemt, nodigde begin 1988 bedrijven uit zich te prekwalificeren. Vijf internationale aannemerscombinaties dongen mee. Het werk betrof de aanleg van een brug met een lengte van ruim 6500 meter, geschikt voor zowel trein- als autoverkeer tussen de eilanden Funen en Zealand met daarop Kopenhagen.

De eis voor inzet van zoveel mogelijk Deense arbeidskrachten en bouwmaterialen liet opdrachtgever Storebaelt vallen nadat het contract was getekend. Dat was in juni 1988 en wel met de European Storebaelt Group (ESG) onder leiding van British Aerospace dochter Ballast Nedam voor een bedrag van ongeveer f. 1 miljard.

De opdrachtgever gunde daarmee niet het goedkoopste ontwerp, waartoe zij op grond van de Europese regelgeving omtrent openbare aanbestedingsprocedures wel was verplicht.

Dat was voor de Commissie reden dat jaar nog een onderzoek in te stellen. De Deense regering gaf toe dat het contract een clausule bevatte die niet strookte met de regels van de EG.

Alhoewel de Deense Staat vond dat de schuld daarvan gedragen moest worden door de opdrachtgever, toonde zij zich bereid de niet-succesvolle consortia de kosten die daarmee waren gemoeid te vergoeden.

Bovendien zou de schade, ondervonden door onterecht mislopen van de order, worden vergoed mits deze kon worden aangetoond. De laagste inschijver, het Franse bedrijf Bouygues, accepteerde dit niet en is naar het Hof in Luxemburg gestapt.

Op grond van de uitspraak van het Hof zou de inschrijving heropend moeten worden. Een op zich absurde consequentie omdat het werk bijna is voltooid. ESG gaat de brug nog voor het einde van dit jaar -twee maanden eerder dan overeengekomen- opleveren.

De Fransen zullen moeten proberen, met de veroordeling van Denemarken door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap in Luxemburg, een schadevergoeding te krijgen.

Slechts een Deense rechter zal ke oordelen over de hoogte van de vergoeding.

Reageer op dit artikel