nieuws

De Vries: Loonsverhoging voor 1994 taboe

bouwbreed

Herverdeling van werk en nieuwe werkgelegenheidsbevorderende maatregelen ten einde de oplopende werkloosheid te keren, kosten geld. De gedachte dat je daarnaast ook nog kan praten over een loonsverhoging voor 1994, is een luxe discussie die nu niet meer aan de orde kan zijn.

Minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei dit maandag voor de NCRVradio, in een reactie op pleidooien vanuit de vakbeweging. De Vries wil wel nadrukkelijk kijken naar mogelijkheden om door herverdeling van werk meer mensen aan de slag te houden en te krijgen.

Minister Kok van Financiforn bepleitte dit weekeinde kortere werktijden tegen een lager salaris, met verlenging van de bedrijfstijden.

Reageer op dit artikel